سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

آثار انیماتور ها را خوب ارزیابی می کنم

آثار انیماتور ها را خوب ارزیابی می کنم

 

 دکتر محمدرضا حسنایی رئیس هیئت انتخاب و داوری بخش دانشجویی درباره ارزیابی خود از آثار ارائه شده به جشنواره درگفت و گو با ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویا نمایی بیان کرد: قطعا این جشنواره ماحصل فعالیت انیماتورهای ایران است، به خصوص هنرمندانی که در استان های مختلف حضور دارند و فعالیت می کنند و طبیعی است که نگاه جدی که به این مقوله شده، باعث شده است روی کیفیت آثار هم تاثیرگذار باشد. از این رو من آثار ارائه شده به جشنواره را خوب و قابل قبول ارزیابی می کنم و فکر می کنم در صورت تداوم این جشنواره هر سال شاهد ارتقای کیفیت آثار هم باشیم.

وی همچنین در ادامه درباره تاثیرات چنين جشنواره ای بر انیمیشن تلویزیونی افزود: جشنواره ها تاثیر مستقیمی در حیطه عملکردی که برایشان تعریف شده دارند و قطعا جنبه معرفی و تشویق تولید کنندگان این عرصه را نیز دارند. به هر حال همانطور که این جشنواره در این دو سال به صورت منظم و با هدف مشخصی برگزار شده است، یقینا می تواند تاثیرات مثبت خود را روی مخاطبان و هم روی تولید کنندگان انیمیشن بگذارد.