سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

احمد پهلوانیان مدیر کل صدا و سیمای مرکز یزد

احمد پهلوانیان مدیر کل صدا و سیمای مرکز یزد

 

عنصر جذابيت ، بدون ترديد ، از مؤلفه هاي آغازين اثرگذاري در فرآيند ارتباط است ، آنگونه كه تا پيامي در دايره جذب مخاطب قرار نگيرد و قلاب پيام ذهن او را به خود درگير نسازد اثرگذاري آن پيام از آغاز ، نافرجام است.

پويانمايي ، يكي از ساختارهاي موفق در اين حوزه است كه در نگاه نخست مي تواند با كششي كه در اجزاء بياني خود دارد ، مخاطب را با خود همراه كرده و بر جان او بنشيند و اين داستان ، آن زمان جدي تر مي شود كه اين كشش و جذبه براي كودكان و نوجوانان ، پرشورتر ، عميق تر و هيجان انگيزتر است و خوب مي دانيم كه انسان در اين دو دوره سني ، زميني بارور است براي هر بذري كه در آن كاشته مي شود و زمينه اي فراهم و بي نظير ، براي هر انديشه اي كه در آن نهاده مي شود.

از ديگر سو ، پويانمايي ، ظرفيتي كم نظير كه شايسته دارد براي ارائه بسياري از مفاهيم كه در ديگر ساختارها نمي توان يا به سختي مي تواند به آن پرداخت مفاهيمي كه داراي عمق و پيچيدگي خاصي هستند و در ظرف پويانمايي آسانتر مي گنجد و اين ويژگي ، وجه تعليمي اين گونه هنري را نسبت به قالب ها و گونه هاي ديگر پررنگ تر مي سازد.

برگزاري جشنواره ملي انيميشن ، حركتي مبارك و پراثر خواهد بود تا هم عرصه اي براي شناسايي و شناساندن هنرمندان گرانقدر فعال در اين حوزه باشد و هم عاملي انگيزشي براي موج آفريني جهت توليد آثار برجسته ، فاخر و اثرگذار در اين حوزه كه به لطف خداوند در كشور ما، استعدادهاي فراواني در اين زمينه وجود دارد.

احمد پهلوانیان مدیر کل صدا و سیمای مرکز یزد