سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

استعدادهای بسیاری به واسطه جشنواره کشف می شوند

استعدادهای بسیاری به واسطه جشنواره کشف می شوند

 

محمدرضا شفاء عضو هیئت انتخاب بخش موضوعی جشنواره در گفت و گو با ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویا نمایی درباره نقاط قوت آن بیان کرد: با توجه به آثاری که من در این جشنواره دیدم، جای بسیار خوشحالی است که هنرمندان بسیاری توانسته اند آثار خوبی را به جشنواره ارائه دهند.

مدیر باشگاه فیلم سوره ادامه داد: نکته دیگری که در این زمینه برای من جالب و حایز اهمیت است این است که هنرمندان شهرهای دیگر بدون توجه به اینکه در پایتخت زندگی می کنند یا خیر، به توانایی های بسیاری در زمینه فعالیت خود رسیده اند که به خوبی می توانند آن را در چنین جشنواره هایی ارائه و بروز دهند.

وی افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر توجه بسیاری به نسبت گذشته به انیمیشن شده که در این یکی دو سال هم که جشنواره ملی پویانمایی برگزار می شود، باعث شده تا استعدادهای بسیاری به خصوص در شهرهای دیگر شناخته و کشف شود. بنابراین می توانم بگویم که نفس برگزاری چنین جشنواره ای و دیده شدن آثار هنرمندان و کشف این استعدادها جزو نتایج و دستاوردهای خوب آن بوده است.

شفاء تصریح کرد: با این حال فکر می کنم که دوستان دبیرخانه جشنواره خوب است که در کنار دیده شدن و توجه ویژه ای که به هنرمندان دارند، بعد از جشنواره آنها را رها نکرده و پی گیر آنها شده و سعی در معرفی آنان به بخش های مربوطه کنند و بودجه هایی که هست را به سمت این استعدادها سوق دهند و هدایت کنند. گرچه با تدبیری که از دوستان و مدیران و برگزار کنندگان این جشنواره سراغ دارم، می دانم که برای برگزیدگان و آثار منتخب اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.