سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

امیر هوشنگ آذردشتی مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی

امیر هوشنگ آذردشتی مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی

 

در میان دستاوردهای اخیر هنری، انیمیشن جایگاه ویژه ای دارد، آنجا که تخیل عینیت می یابد و چون اثر در برابرانسان خرد محور امروز قرار میگیرد، غم غربت دوری از جایگاه اصلی خویش را فراموش می کند و در عالم خیال غوطه ور می شود.

انیمیشن در ایران پدیده ای نوزاست که متولی آن بیشتر سازمان صداوسیما بوده است، زیرا تنها در این سازمان نگرش فرهنگی با صنایع فرهنگی درآمیخته است.

بی شک بر اساس نگاه متعالی موجود در رسانه ملّی، انیمیشن در حوزه صداوسیما نسبتی مستقیم با ریشه های فرهنگی و اعتقادی اصیل این سرزمین پیدا کرده است و در این میان برگزاری جشنواره ای با این موضوع، علاوه بر اینکه با جریان سازی در زمینه تولیدات و نمایش آثار انیمیشنی قدم می گذارد، می تواند عرصه را در جهت استفاده از گنجینه های فرهنگی این مرز و بوم فراهم آورد، تا طی آن علاوه بر حرکت به سوی هنر متعالی، زمینه های مقابله با هنرهای تصنعی  و مخرّب غربی را فراهم سازد.

بدین ترتیب این جریان عظیم باعث ایجاد پیوند میان نسل ها و آشنایی مردمان این سرزمین با ویژگی های فرهنگی خود می گردد و می تواند با توجه به نیاز فطری انسان (به ویژه کودکان) به هنر، به عنوان منبعی برای دستیابی به کمال و تعالی مطرح گردد و رایحه ی اصیل معنویت را در جهان، ساری و جاری نماید.

دکتر امیر هوشنگ آذردشتی – مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی – شبکه آفتاب