سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

آینده پژوهی نقطه عطفی است که می‌تواند در تحلیل محتوا موثر باشد

آینده پژوهی نقطه عطفی است که می‌تواند در تحلیل محتوا موثر باشد


آینده پژوهی نقطه عطفی است که می‌تواند در تحلیل محتوا موثر باشد

 

اکرامی‌فر: آینده پژوهی نقطه عطفی است که می‌تواند در تحلیل محتوا موثر باشد
 
مشاور رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی معتقد است که آینده پژوهی نقطه عطف پژوهش‌هایی است که از سوی مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی هدایت و سنجش می‌شوند و این همان نکته‌ای است که در تحلیل محتوا می‌تواند موثر باشد.
 
محمود اکرامی‌فر مشاور رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی و داور بخش پژوهش منجر به تولید کمیسیون پژوهش نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌های صدا و سیما در گفت‌وگو با ستاد خبری این رویداد گفت: زمانی که صحبت از محتوا و مدیریت پیام می‌شود باید نگاه خود را در چرخه مدیریت پیام به سه بخش تعیین پیام، تولید پیام و توزیع آن معطوف کنیم که این چرخه با این ویژگی کاملا در صدا و سیما مشاهده می‌شود. 
وی ادامه داد: در بحث تعیین و توزیع پیام، می‌پرسیم آیا پیام تولید شده به مخاطب رسیده و بازخورد آن چه بوده است؟ این بخش ورود ما به حوزه سنجش افکار است که معمولا کمی سنجیده می‌شود اما آنچه مشهود است رد پای پژوهش در تعیین پیام است. در واقع پژوهش است که به ما می‌گوید کدام بحث اولویت دارد و نیاز جامعه باید به سمت چه پیامی باشد.
اکرامی‌فر با بیان اینکه یکی از ارکان این نوع پژوهش آینده‌پژوهی است، گفت: نگاه گسترده به مقوله آینده‌پژوهی، ما را از بسیاری خطاها دور می‌کند. در این مقوله، بخشی بر عهده پژوهشگر و بخشی بر عهده تهیه‌کننده‌ای است که طرحش را به واحد طرح و برنامه می‌سپارد تا پس از مطالعه و ارزیابی، تصویب شود. 
وی با اشاره به اینکه قطعا برای یک سریال تاریخی بودجه تحقیقاتی در نظر گرفته می‌شود، گفت:  پشتوانه تحقیقی برنامه‌های نمایشی تا حد زیادی به دیدگاه فیلمنامه‌نویس و کارگردان بستگی دارد و اینکه او چقدر به شاخص بودن اثرش اهمیت می‌دهد. با این حال، می‌توان این بودجه را به مرکز پژوهش یا به یک تیم پژوهشی که در کنار کارگردان تشکیل می‌شود، اختصاص داد. 
مشاور رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی آنچه مراکز را در وجه پژوهش متمایز می‌کند، ظرفیت بومی و قابلیت‌های گردشگری در کنار فرهنگ عامه و فولکلور آنها که بستر مناسبی برای ساخت سریال و مستند به‌شمار می‌آیند، دانست و گفت: اگر بر این باوریم که برنامه‌سازی باید همراه با پژوهش باشد و برنامه‌ساز نباید بدون پژوهش برنامه‌ای را تولید کند، پس باید به ظرفیت‌های بالای پژوهشی و محتوایی مراکز توجه کنیم. اثر قابل تامل در این حوزه، ما را بر این باور نزدیک می‌کند که باید سرمایه‌گذاری‌های لازم را در حوزه منجر به تولید متمرکز شود و مراکز استان‌ها با توجه به ظرفیتی که دارند می‌توانند با توجه به پژوهش‌هایی که منجر به تولید می‌شود و با شناخت نیاز اصلی مخاطب، برنامه‌ای جذاب تهیه و تولید کنند. 
وی در پایان شرایط موجود در مراکز را مناسب و مهیا برای انجام پژوهش‌های بومی و منطقه‌ای ارزیابی کرد و گفت: در بخش پژوهش منجر به تولید، آثاری را مطالعه کردم که ضمن حفظ مباحث فولکلور و بومی توانسته بودند وجوه گردشگری منطقه‌شان را پررنگ کنند. آینده پژوهی نقطه عطف پژوهش‌هایی است که از سوی این مرکز هدایت و سنجش می‌شوند و این همان نکته‌ای است که در تحلیل محتوا می‌تواند موثر باشد.
اکرامی‌فر: آینده پژوهی نقطه عطفی است که می‌تواند در تحلیل محتوا موثر باشد
 
مشاور رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی معتقد است که آینده پژوهی نقطه عطف پژوهش‌هایی است که از سوی مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی هدایت و سنجش می‌شوند و این همان نکته‌ای است که در تحلیل محتوا می‌تواند موثر باشد.
 
محمود اکرامی‌فر مشاور رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی و داور بخش پژوهش منجر به تولید کمیسیون پژوهش نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌های صدا و سیما در گفت‌وگو با ستاد خبری این رویداد گفت: زمانی که صحبت از محتوا و مدیریت پیام می‌شود باید نگاه خود را در چرخه مدیریت پیام به سه بخش تعیین پیام، تولید پیام و توزیع آن معطوف کنیم که این چرخه با این ویژگی کاملا در صدا و سیما مشاهده می‌شود. 
وی ادامه داد: در بحث تعیین و توزیع پیام، می‌پرسیم آیا پیام تولید شده به مخاطب رسیده و بازخورد آن چه بوده است؟ این بخش ورود ما به حوزه سنجش افکار است که معمولا کمی سنجیده می‌شود اما آنچه مشهود است رد پای پژوهش در تعیین پیام است. در واقع پژوهش است که به ما می‌گوید کدام بحث اولویت دارد و نیاز جامعه باید به سمت چه پیامی باشد.
اکرامی‌فر با بیان اینکه یکی از ارکان این نوع پژوهش آینده‌پژوهی است، گفت: نگاه گسترده به مقوله آینده‌پژوهی، ما را از بسیاری خطاها دور می‌کند. در این مقوله، بخشی بر عهده پژوهشگر و بخشی بر عهده تهیه‌کننده‌ای است که طرحش را به واحد طرح و برنامه می‌سپارد تا پس از مطالعه و ارزیابی، تصویب شود. 
وی با اشاره به اینکه قطعا برای یک سریال تاریخی بودجه تحقیقاتی در نظر گرفته می‌شود، گفت:  پشتوانه تحقیقی برنامه‌های نمایشی تا حد زیادی به دیدگاه فیلمنامه‌نویس و کارگردان بستگی دارد و اینکه او چقدر به شاخص بودن اثرش اهمیت می‌دهد. با این حال، می‌توان این بودجه را به مرکز پژوهش یا به یک تیم پژوهشی که در کنار کارگردان تشکیل می‌شود، اختصاص داد. 
مشاور رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی آنچه مراکز را در وجه پژوهش متمایز می‌کند، ظرفیت بومی و قابلیت‌های گردشگری در کنار فرهنگ عامه و فولکلور آنها که بستر مناسبی برای ساخت سریال و مستند به‌شمار می‌آیند، دانست و گفت: اگر بر این باوریم که برنامه‌سازی باید همراه با پژوهش باشد و برنامه‌ساز نباید بدون پژوهش برنامه‌ای را تولید کند، پس باید به ظرفیت‌های بالای پژوهشی و محتوایی مراکز توجه کنیم. اثر قابل تامل در این حوزه، ما را بر این باور نزدیک می‌کند که باید سرمایه‌گذاری‌های لازم را در حوزه منجر به تولید متمرکز شود و مراکز استان‌ها با توجه به ظرفیتی که دارند می‌توانند با توجه به پژوهش‌هایی که منجر به تولید می‌شود و با شناخت نیاز اصلی مخاطب، برنامه‌ای جذاب تهیه و تولید کنند. 
وی در پایان شرایط موجود در مراکز را مناسب و مهیا برای انجام پژوهش‌های بومی و منطقه‌ای ارزیابی کرد و گفت: در بخش پژوهش منجر به تولید، آثاری را مطالعه کردم که ضمن حفظ مباحث فولکلور و بومی توانسته بودند وجوه گردشگری منطقه‌شان را پررنگ کنند. آینده پژوهی نقطه عطف پژوهش‌هایی است که از سوی این مرکز هدایت و سنجش می‌شوند و این همان نکته‌ای است که در تحلیل محتوا می‌تواند موثر باشد.