بازشناسی گونه های جدیدی از برنامه سازی با مدیوم هنر های دیجیتال

استاد دانشگاه، دکتر ناصر گل­ محمدی، درباره برگزاری نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران اظهار داشت:

·         جشنواره پنجره ایی رو به دنیاست، هدفش نه بازآفرینی زندگی ، بلکه طراحی آن است.

·         چنانچه سینمای انیمیشن و صنعت انیمیشن را پدیده ای ارگانیک و دارای حیات بدانیم، جشنواره عرصه و میدان آزمون و ارزیابی فیلم های کوتاه و بلند انیمیشنی است، که با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های بسیار افتخار حضور و عرضه در آن را یافته اند.

·         جشنواره برای فیلمسازان و هنرمندان حکم غرفه ای را دارد تا آنچه را که در خلوت و تنهایی هایشان به ثمر نشسته است در ویترین آن دیگر فیلمسازان و مخاطبان تخصصی جشنواره به مشارکت می گذارند.

·         جشنواره کارگاه آموزشی فشرده و جذابی است که بدون هیچگونه حضور و غیابی شاگردانش را به فراگیری فرا می خواند.

·         جشنواره هم برای آنهایی که پشتکار و ثابت قدم اند فرصت ماندگاری فراهم می کند و هم برای آنهایی که برای اولین بار شکوفا می شوند.

·         جشنواره هم برای پیشکسوتانی که جوان تر ها را دست کم می گیرند تهدید است و هم برای جوانانی که بدون پشتوانه و نظم می خواهند ره صد ساله را یک شبه بروند.

·         جشنواره محترمانه ترین آزمونی است که مردودی هایش تنها متحمل سکوت می شوند، اما قبولی­­هایش بر روی شانه ها قرار می گیرند.

·         جشنواره محل نفس کشیدن اساتید هنرمندی است که سخاوتمندانه هنر و تجربه خود را به گردن شگردانشان می آویزند و تنها لذتشان لبخند تقدیر شاگردانشان است.

·         صنعت انیمیشن در جشنواره سربازان و فرماندهان خود را می شناسد. صنعت انیمیشن در جشنواره یارگیری میکند.

·         صنعت انیمیشن در ایستگاه جشنواره پیاده شده گاهی خالی و گاهی پر به حرکت در میآید. امیداوریم این صنعت هرگز در جشنواره ایی با تابلو مسیر مسدود است مواجهه نشود.

·         این جشنواره بدلیل نگاه کم و بیش تخصصی به رسانه تلویزیون قالب ها و گونه های جدیدی از انیمیشن را شناسایی، طبقه بندی و به صنعت انیمیشن معرفی می کند.

·         مزیت این جشنواره معرفی عرصه جدیدی از فعالیت های انیمیشن و گرافیک موشن به فعالان صنعت انیمیشن می باشد.

·         این جشنواره باعث بازشناسی گونه های جدیدی از برنامه سازی با مدیوم هنر های دیجیتال است که در دیگر جشنواره ها کمتر به آن توجه می شود.

·         این جشنواره باعث بازنمایی صحیح ، اختصاصی و پر رنگ انیمیشن های تلویزیونی است که میلیون ها مخاطب کودک را مورد هدف قرار می دهند، که با تمام اهمیتی که ساختار و پیام این گونه از انیمیشن ها دارند کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

·         این جشنواره می تواند توصیف مختصری از آن چیزی باشد که تلویزیون به آن نیاز دارد. این جشنواره مهمترین واقعه در حوزه انیمیشن است که می تواند به ما بفهماند هنوز قهرمان نداریم.

·         این جشنواره مهمترین واقعه ای است که می تواند به ما بگوید صنعت انیمیشن ما تا چه حدی به آنچه مردم می خواهند نزدیک شده است.

·         این جشنواره به ما می تواند بگوید محصولات ما می تواند سایه ای به گستردگی و تنوع جغرافیای سیاسی کشور داشته باشد.

·         به جشنواره توصیه می کنم تا به حرکت در نیامده ای کسی به موجودیتت فکر نمی کند اما چنانچه به حرکت درآمدی ایستادنت جفا به انیمیشن تلویزیونی خواهد بود.

·         به جشنواره توصیه می کنم ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ با ژانری که متولی آن است، خلق دنیا و فضای خاص بر زمین مانده کودک که ماموریت اصلی این ژانر است را مورد توجه و عنایت کافی قرار دهد.

·         به جشنواره توصیه می کنم بیشترین امکان را برای دیده شدن حرفه ها و مشاغل انیمیشن تلویزیونی و گرافیک موشن فراهم کند، این ژانر خاستگاه انیمیشن مولف نیست بلکه خاستگاه گروه های تولیدی و خبرگان فنی و تکنیکال است.