سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

برکات این جشنواره در سال های آتی خود را نشان خواهد داد

برکات این جشنواره در سال های آتی خود را نشان خواهد داد

 

محمد رحیم لیوانی رئیس مرکز صبا درباره ارزیابی اش از آثار ارائه شده و ویژگی های این جشنواره درگفت و گو با ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویا نمایی إظهار کرد: آثار رسیده به بخش پویانمایی جشنواره نشان دهنده پیشرفتکمی و کیفی قابل قبولی است. گذشته از پیشرفتهای تکنیکی، بیان مفاهیم نو و خلاقانه و پرداختن به محتوای مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی در آثار به چشم می خورد که آینده ای روشن برایمان ترسیم می کند.

رئیس هیئت انتخاب و داوری بخش پویانمایی، فیلم کوتاه، نیمه بلند و بلند ادامه داد: برگزاری این جشنواره در مراکز استانها گذشته از ایجاد شور و اشتیاق مضاعف تمرکز خوبی بر تولیدات پویانمایی در شهرستان ها و استان ها ایجاد می کند که خود موجب رونق تولیدات پویانمایی و نیز دیده شدن تولیدکنندگان شهرستانی خواهد شد.

لیوانی در پایان نیز درباره چشم اندازی که برای پویانمایی تلویزیوني با وجود این جشنواره متصور می شود هم عنوان کرد: بی تردید این جشنواره آثار خود را در تولیدات خواهد گذاشت و توجه و تمرکز برتولیدات پویانمایی باعث رشد کمی و کیفی آثار خواهد شد و رونق تولید در پویانمایی به نوبه خود باعث رشد کیفی نیز خواهد شد. برکات این جشنواره در سال های آتی خود را نشان خواهد داد.