به دلیل نبود یک جشنواره فراگیر و ملی، بخش حرفه‌ای انیمیشن ایران تا به حال نتوانسته جایگاه درستی در نقد و تحلیل داشته باشد

به دلیل نبود یک جشنواره فراگیر و ملی، بخش حرفه‌ای انیمیشن ایران تا به حال نتوانسته جایگاه درستی در نقد و تحلیل داشته باشد


تهیه ­کننده انیمیشن، رضا تقدسی، درباره برگزاری «نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران» اظهار داشت:

جشنواره ها فضایی را ایجاد می کنند که دست اندرکاران انیمیشن در یک زمان کوتاه با آثار شرکت های مختلف آشنا بشوند و در جریان پیشرفت ها و نوآوری های دیگران قرار بگیرند. در عین حال که با ایجاد رقابت سالم پیشرفت کمی و کیفی صنعت انیمیشن را باعث می شوند.

گروه های انیمیشن ایران در راه های ارتباط و مبادله تجربه کمی دارند (یا بهتر است بگویم ندارند) این جشنواره می تواند برای انیمیشن حرفه ای ایران فضایی ایجاد کند که عوامل تولید بتوانند توانایی ها و پیشرفت خود را با کلیت انیمیشن ایران محک بزنند. در عین حال برگزارکنندگان این جشنواره به دلیل آشنایی با رسانه ملی می توانند راهکارهای عملی در رابطه با خواست مخاطب را برای شرکتهای تولید داشته باشند یعنی ارتباط بین تولیدکننده هنری و مخاطبین تولیدات ایجاد شود.

در ایران جشنواره های متعددی وجود دارد که به شکل های مختلف دارای بخش‌های انیمیشن است. اما همه این جشنواره‌ها به انیمیشمن تجربی وکوتاه می پردازند و بدنه اصلی انیمیشن که همان انیمیشن حرفه‌ای است در هیچ کدام از این جشنواره ها جایی ندارد و تمام جوایز و تقدیرها شامل انیمیشن تجربی می‌شود. چون انیمیشن های کوتاه و تجربی فقط در محافل کوچک هنری نمایش داده می شوند و در هیچ رسانه‌ای به شکل گسترده پخش نمی‌ شوند، کل این پروسه تبدیل به چند تیتر در سایتها و روزنامه ها می شود و عملا هیچ تأثیری در روند رشد فرهنگی کشور به وجود نمی آید.

این چرخه ناکارآمد به دلیل قدرت تکرار خود عملاً بخش حرفه‌ای انیمیشن را به حاشیه برده است و این باعث شده که کیفیت انیمیشن حرفه‌ای ایران هیچ‌گاه مورد نقد و یا تقدیر مناسب قرارنگیرد. جشنواره ملی انیمیشن به شکل اختصاصی به انیمیشن حرفه‌ای ایران می‌پردازد و می‌تواند این نقص بزرگ و قدیمی را حل کند به شرط اینکه هدف خود را به شکلی کاملاً مشخص انیمیشن حرفه‌ای قرار دهد.

سالهاست که انیمیشن ایران فقط از طریق شبکه‌های تلویزیون پخش می‌شود و چون جشنواره های تجربی با مردم ارتباط ندارند و تلاشی هم به دلیل ماهیت خود در این زمینه انجام نمی‌دهند، عموم مردم دید روشنی به جشنواره اختصاصی انیمیشن ندارند. بنابراین باید تلاش شود که اهمیت این جشنواره برای مردم که مخاطبین اصلی انیمیشن هستند روشن شود و این مهم احتیاج به تبلیغ بسیار زیاد و با کیفیت از رسانه اصلی کشور که تلویزیون است دارد.  باید با اطلاع رسانی گسترده ارتباط انیمیشن حرفه ای با مردم را برقرار و تولید انیمیشن حرفه‌ای را تبدیل به خواست آنها کرد. مردم باید با ارتباط با این جشنواره احساس کنند که می توانند در روند تولید انیمیشن نقش داشته باشند و بدانند که اظهارنظر آنها مورد توجه برنامه‌سازان قرار می گیرد برای همین باید برنامه‌هایی به موازات جشنواره باشد که تولید کنندگان ایرانی با مخاطبین خود مستقیماً ارتباط داشته باشند.

به دلیل نبود یک جشنواره فراگیر و ملی، بخش حرفه‌ای انیمیشن ایران تا به حال نتوانسته جایگاه درستی در نقد و تحلیل داشته باشد. اولویت دادن به کارهای کوتاه (که بعضاً کارهای بسیار خوبی هم هستند) باعث نادیده انگاشتن نیروی واقعی و اصلی تولید انیمیشن ایران شده است. نمایش درست و بررسی و نقد کارها از طرف کارشناسان و مردم بخش مهمی از حقوق یک هنرمند انیمیشن است که به درستی هیچ گاه انجام نشده است. جشنواره ملی انیمیشن فرصت خوبی است که این ایراد بزرگ را برطرف کند.

هدف گذاری کار های کوتاه و تجربی و عدم توجه به واقعیتها باعث شده که بخشی از انیمیشن ایران بیشتر برجسته شود که رسماً هیچ تأثیری در فرهنگ تصویری ایران از خود برجا نگذاشته است. در کشورهای که صنعت موفق انیمیشن دارند بخش تجربی انیمیشن برای کشف استعداد ها و ایجاد راهکارهای فنی و هنری جدید برای صنعت حرفه‌ای انیمیشن استفاده می شود اما در ایران بخش تجربی تقریباً در تمام ارکان انیمیشن مانند دانشگاه ها، جشنواره ها و همایش ها اولویت داده شده است. کسی طی این سالها از خود نپرسیده که این همه فعالیت‌ طی این سال‌ها واقعاً چه نتیجه‌ای برای انیمیشن ایران داشته است. کوچک شمردن انیمیشن حرفه ای فقط باعث دلسردی نیروهای واقعی انیمیشن شده بدون این که حتی باعث پیشرفت واقعی انیمیشن تجربی و آماتور در ایران شود.