به دنبال ارتباط بیشتر رسانه ملی با صنوف هنری

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی گرافیک متحرک، سعید زارع، درباره برگزاری «نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران» اظهار داشت:
با توجه به اینکه بنده نماینده انجمن صنفی گرافیک متحرک هستم و مشتری و بیشترین مصرف این محصول در حوزه رسانه ملی است، امیدواریم از این مجالِ جشنواره به بهترین نحو استفاده شود تا هم عزیزان فعال، هم مدیران محترم رسانه، بیش از پیش به نقش گرافیک و طراحی در حوزه رسانه واقف شده و با درنظر گرفتن جایگاه انیمیشن در حوزه کار داستانی و موشن گرافیک در حوزه رسانه نقش این هنر نوین دیده شود.
انجمن صنفی گرافیک متحرک این جشنواره را امیدی برای نگاه مجدد به بحث هویت بصری و محتوای گرافیک شبکه های سازمان در نظر گرفته و سعی دارد نقش مهم گرافیک متحرک در رسانه ملی تبیین گردد.
با توجه به بحران عمیق مالی در تولید انیمیشن و گرافیک متحرک در بازار ایران امیدواریم با بهبود  ارتباط رسانه ملی با صنوف هنری بیشتر  به درد و دل  اهالی هنر که مسیری جز این هنر را برای درآمد ندارند توجه شود.