به دنبال مقبولیت و جایگاه انیمیشن های تلویزیونی در کنار انیمیشن های هنری

مدرس و کارگردان انیمیشن، مریم کشکولی نیا، درباره برگزاری «نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران» اظهار داشت:

بی تردید، انیمیشن کوتاه و یا به اصطلاح انیمیشن هنری و جشنواره ای، مسئولیت رشد و بقای انیمیشن ایران را در این پنجاه و پنج سالی که از شروع انیمیشن درایران می گذرد به بهترین وجه به دوش کشیده است و جشنواره های متعددی در طی این سال ها وظیفه عرضه این تولیدات را آن هم برای مخاطبان خاص به عهده داشته اند. ازآنجایی که جشنواره ها به واسطه ی نوع انتخاب،  سلیقه ها را سمت و سو می دهند، خواسته یا ناخواسته سلیقه جمعی را به سوی انیمیشن های هنری که اکثرا هم مخاطب بزرگسال دارند سوق داده اند و مخاطبان و داوران به دیدن تولیدات خاص هنری در جشنواره ها عادت کرده اند.

گاهی به نظر می رسد تولیدات تلویزیونی نیز با همان معیارهای انیمیشن هنری قضاوت و داوری می شوند، در حالیکه انیمیشن تلویزیونی بخاطر نوع مخاطب و پخش در قاب کوچک تلویزیون، از لحاظ ساختاری با انیمیشن های کوتاه متفاوتند؛ چه در دکوپاژ، چه اندازه نماها، پالت رنگ و یا حتی در نوع روایت. چه بسا گاهی پخش انیمیشن های تلویزیونی که به اقتضای هدف تولیدیشان، صحنه های کم جزییات تر و تکنیک های ساده تری دارند بر روی پرده بزرگ سینما و برای مخاطبانی که عادت به دیدن آثار پرجزییات و تکنیکی دارند خیلی جالب نباشد.

شاید در سایه همین کم توجهی ها تولیدات تلویزیونی نتوانسته اند مقبولیت و جایگاه انیمیشن های هنری را به دست بیاورند. اگر نگاهی کمی انتقادی داشته باشیم، می توانیم بگوییم تاکنون بجز مواردی معدود، انیمیشن های تلویزیونی تولید داخل، کمتر توانسته اند مخاطبان خود را که معمولا گروه سنی کودک و نوجوان هستند، راضی نگه دارند.

برگزاری جشنواره ملی پویانمایی با تمرکز بر انیمیشن های تلویزیونی، می تواند راهی باشد برای جلب توجه همگان به اهمیت این نوع فیلمسازی. مخصوصا در اولین دوره ی این جشنواره، که تولیدات چند سال اخیر از تمام مراکز در سطح ملی در کنار هم دیده و ارزیابی خواهند شد. امید است این جشنواره با رویکردی کاملا تخصصی و شاید آسیب شناسانه، با بررسی روندی که تولیدات تلویزیونی در این چند سال اخیر داشته اند، بتواند مسیر را برای دست یابی به انیمیشن صنعتی هموار سازد.