به دنبال پاسخگویی به نیازهای فرهنگی مخاطبان در سطح ملی

نویسنده کودک و نوجوان، دکتر محمد میرکیانی درباره برگزاری نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران اظهار داشت:

برگزاری جشنواره پویانمایی در گام نخست توجه مدیران، تصمیم گیران و تصمیم سازان کلان عرصه فرهنگی کشور را به (موضوع) هنر صنعت انیمیشن جلب می کند که این هنر اگر به درستی شناخته و روی آن سرمایه گذاری شود چه ظرفیت عظیم فرهنگی را می تواند ایجاد کند و از سویی به هنرمندان دنیای پویانمایی این امید را می دهد که در هیاهوی هنرهای پرزرق و برق، هنر انیمیشن هم در میان دیگر هنرها جایی برای خود دارد.

مهمترین کارکرد این جشنواره ارتقا آثار پویانمایی تلویزیون است. باید بپذیریم در حال حاضر رسانه تلویزیون با گستردگی مخاطبانش درخواست کننده اصلی آثار پویانمایی ست؛ ازاین رو سازندگان این آثار به طور طبیعی می کوشند آثار بهتری عرضه وتولید کنند، از سوی دیگر هنرمندان گمنام عرصه پویانمایی این فرصت را می یابند تا در سطحی گسترده به مخاطبان خود معرفی شوند.

این جشنواره پیش از هر نگاهی به دنبال پاسخگویی به نیازهای فرهنگی مخاطبان در سطح ملی است؛ روشن تر آن که در این جشنواره آثار تولیدی ویژه که تنها ارزش های هنری جشنواره ای دارند مورد توجه قرار نمی گیرند؛ بلکه آثاری ارزیابی می شوند که علاوه برداشتن ارزش های هنری پاسخگوی نیازهای گسترده فرهنگی و اجتماعی طیف وسیعی از مخاطبان آثار پویانمایی در سطح ملی باشد.

پیشنهاد می کنم یک ستاد دائمی جشنواره تاسیس شود تا در طول سال فعال باشد وعلاوه بر برنامه ریزی پاسخگوی نیاز هنرمندان این عرصه برای برگزاری بیش از پیش جشنواره در سال های متمادی باشد. همچنین تدوین یک اساسنامه نیز از نیازهای جشنواره است که با تغییر مدیریتی اصل جشنواره دستخوش چالش والتهاب های سلیقه ای نشود.

در کنار بحث جشنواره، سه گام برای ارتقای صنعت انیمیشن به نظر می­رسد:

گام اول: به رسمیت شناختن هنر انیمیشن توسط گارگزاران فرهنگی کشور به عنوان یک هنر بزرگ، جذاب وتاثیرگذار با ظرفیتی پایان ناپذیر جهت طرح مفاهیم فرهنگی، دینی واخلاقی ازسطحی ساده تا سطحی بسیار پیچیده وچند لایه. همچنین با مخاطبانی وسیع از خردسال و کودک گرفته تا بزرگسالان و این که هنر انیمیشن یک هنر جهانی ست با مخاطبانی جهانی.

گام دوم: حمایت و هدایت هنرمندان پویانمایی به ویژه هنرمندان گمنام این عرصه که قطعا بنا به ماموریت این جشنواره به آنان توجه ویژه خواهد شد.

گام سوم: کارگزاران کلان فرهنگی کشور باید باور کنند اگر درست و دقیق وعلمی روی هنرانیمیشن سرمایه گذاری شود با عنایت به پشتوانه عظیم فرهنگی کشور، این هنر می تواند در سطحی عظیم تولید شغل کند، پیام واندیشه گرانسنگ ایرانیان را به جهانیان برساند و در آمدی همپایه کالاهای بزرگ صنعتی نصیب کشور کند.