سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۰

بیانیه هیات داوران بخش فیلم کوتاه،نیمه بلند و بلند نخستین جشنواره فیلم پویانمایی تلویزیونی ایران

بیانیه هیات داوران بخش فیلم کوتاه،نیمه بلند و بلند نخستین جشنواره فیلم پویانمایی تلویزیونی ایران

 

اعضای هیات داوران بخش فیلم کوتاه،نیمه بلند و بلند نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران نتایج مطالعه و داوری خود را در بخش آثار دانشجویی طی بیانیه ای اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است:

هیات داوران جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران پس از دو جلسه بازبینی آثار راه یافته به بخش مسابقه خرسند است تا اعلام دارد که تمامی آثار راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره از کیفیت قابل اعتنا و بالایی برخوردار بوده و همین نکته داوری این بخش را برای هیات داوران سخت می نمود  لذا بر اساس تصمیم جمعی هیات داوران مبنای داوری، ویژگی های تلویزیونی این آثار قرار گرفت یعنی: انتخاب موضوعات ساده و قابل فهم برای مخاطب عام و پرهیز از بیان مضامین پیچیده یا  تکنیک های غیر تلویزیونی.  به همین دلیل هیات داوران با تقدیر از آثار کیفی راه یافته به جشنواره که  می توانند آثار موفقی در جشنواره های ملی و حتی بین المللی باشند اما در ذات خود اثری غیرتلویزیونی یا اثری صرفا  جشنواره ای تلقی می شوند تصمیم گرفت تا این فرصت را صرفا در اختیار آثار تلویزیونی قدرتمند که اتفاقا مجال کمتری برای ارائه دارند قرار دهد. با توجه به این مهم هیات داوران از میان 39 اثر کوتاه و 8 اثر بلند انتخاب شده برای داوری ،آثار ذیل را به عنوان آثار برگزیده این دوره از جشنواره اعلام می دارد.

فیلم کوتاه  صدای پای نوروز به خاطر نگاه هوشمندانه به داستان های ملی و ادبیات عامه مقام اول بهترین فیلم کوتاه تلویزیونی

زینو- زندگی نو به دلیل انتخاب شیوه هوشمندانه در روایت برای مخاطب کودک و خردسال تلویزیونی و استفاده درست از مفاهیم آموزشی برای کودکان بعنوان دومین اثر تلویزیونی

فیلم پل به دلیل استفاده از تکنیک بدیع و توجه به معرفی درست حماسه های ملی به عنوان مقام سوم بهترین فیلم  کوتاه تلویزیونی این بخش از جشنواره انتخاب گردیدند.

هیات داوران همچنین جایزه ویژه خود را به خاطر استفاده از المان های بومی و همچنین تحلیلی زیبایی شناسانه از نقش رسانه با زبانی مناسب مخاطب عام به فیلم کوتاه جنگ جهانی سوم تقدیم می دارد و همچنین فیلم های کوتاه همه ایمان و اعضای بدن را بعنوان آثار تلویزیونی مناسب برای مخاطب عام و با رویکرد درست زیبایی شناسی و مضمونی نیز شایسته دیپلم افتخار می داند. هیات داوران همچنین از میان 8 فیلم بلند راه یافته به بخش مسابقه،  فیلم بلند بازمانده را بعنوان بهترین فیلم در بخش آثار بلند اعلام می دارد و در بخش بهترین فیلم دوم یا بهترین کارگردانی هیات داوران جایزه خود را به خاط روایتی ساده و در عین حال اثرگذار به فیلم بلند رقص قاصدک ها تقدیم می نماید. در این بخش از جشنواره هیات داوران همچنین فیلم های بلند افسانه شهر قالی را به دلیل داستانی جذاب و فیلم بلند طمع نامه را به دلیل استفاده از تکنیکی بدیع و برگرفته از زیبایی شناسی  نقاشی سنتی ایران شایسته تقدیر می داند. 

علی نوری اسکوئی، سید علیرضا گلپایگانی، حسین ساری، امید خوش نظر و خانم مریم کشکولی نیا