سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

تمدید جشنواره

تمدید جشنواره


نخستين جشنواره ملي پويا نمايي تلويزيوني ايران تا 25 دي ماه 1396 تمدید شد