سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

توجه به فرهنگ و زبان بومی در عروسک های محلی

توجه به فرهنگ و زبان بومی در عروسک های محلی

 

 پوپک عظیم پور داور بخش عروسکی، سریال و مجموعه در گفت و گو با ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویا نمایی گفت:  در آثار ارائه شده برخی استان ها ، خوشبختانه توجه بیشتری به فرهنگ و زبان بومی آن استان شده است که برای من و داوران و اساتید دلگرم کننده بود. البته این نخستین دوره است که کارهای عروسکی مورد بررسی قرار می گیرند و ما امیدواریم در دوره های بعدی آثار با نگاه جدیدی تولید شوند.