سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

جشنواره اتفاق خوبی برای دانشجوهاست

جشنواره اتفاق خوبی برای دانشجوهاست

 

فاطمه شکیب مدرس دانشگاه در گفت و گو با ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویانمایی درباره ارزیابی اش از کارهای دانشجویی بیان کرد: به نظر من آثاری که در این جشنواره در بخش دانشجویی ارائه شده بود، غیر همگون بودند. برخی از انها بسیار حرفه ای بود و برخی ضعیف. از این رو در یک سطح قرار نداشتند.

عضو هیئت انتخاب و داوری بخش دانشجویی جشنواره درباره تاثیرات چنین جشنواره ای در پیشرفت و ارتقای سطح کیفی آثار عنوان کرد: قطعا برگزار شدن چنین جشنواره هایی می تواند در ارتقای سطح کیفی آثار موثر باشد. همچنین راهی برای کشف استعداد و دیده شدن تولید کنندگان هم هست و برای دانشجوها هم می تواند اتفاقا بسیار مهمی باشد و این انگیزه را برای آنها ایجاد کند که برای دیده شدن نگاه جدی به کار و اثر خود داشته باشند.