سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

جشنواره ای به رنگ ایران

جشنواره ای به رنگ ایران

 

جشنواره تولیدات مراکز استان ها درحالی برگزار می شود که انقلاب اسلامی وارد دهه پنجم خود شده و"گام دوم" خود را با اقتدار برداشته است، بیانیه ای که به منزله یک سند راهبردی و جامع؛ چراغ راه همگان است .

در این بیانیه ، موضوع جوانان ونقش آنان به عنوان امری مهم و حیاتی تلقی شده وامید آفرینی به عنوان رویکرد اساسی آتیه انقلاب ونظام مطرح است .

واینک جشنواره تولیدات مراکزاستان ها از راه رسیده است وبه منزگاه بیست ودوم خود رسیده است تا به منزله خورشیدی ازجنس فر هنگ ، هنر ورسانه در سرزمین خراسان شمالی وبجنورد طلوع کند، جشنواره ای که بارآن  بر دوش جوانان است ، جشنواره ای که درتلالوانوار هنری وفرهنگی آن؛ جوانان چون ستارگانی خواهند درخشید وکهکشانی ازاقوام، جغرافیا، خرده فرهنگ هاو... ازسراسر کشور به واسطه ی این جشنواره دیده خواهند شد وشهد امید وامیدآفرینی کام آنان ومخاطبان رسانه را شیرین خواهد کرد .

این جشنواره که به همت رسانه ملی واستانداری استان خراسان شمالی شکل ورونق گرفته ، فرصتی مناسب برای رقابت ، یادگیری وتعامل است .

امروز رسانه ها وبرنامه سازان جوان رسانه بهترین طراحان امید آفرینی اند؛ که عرصه جشنواره این فرصت را ایجاد کرده است .

کشف استعدادهاوبه کارگیری این نیروهای متخصص ومتعهد می تواند آینده رسانه را تضمین کند وسرمایه وثروتی کم نظیر را برای نسل های آتی دست وپا نماید.

امیداست این رشته مستحکم واین میدان رفاقت و رقابت نسل جوان وامید آفرینی درعرصه ملی با رویکرد استانی ، همواره ادامه یابد ودرآن گسست وانفصالی حاصل نشود .

درپایان جادارد ازبرگزارکنندگان؛ خصوصا ریاست محترم سازمان وسرورارجمند جناب آقای دکتر دارابی سپاس وتشکر ویژه داشته باشم وبرایشان خالصانه دعا کنم .

زحمات بی شائبه ومدبرانه برادرعزیز وارجمند جناب آقای مهندس قربانی جم وهمکاران خدومشان ستودنی است ، انشاءالله موفق وسربلند باشند .

محمود کردستانی مدیر کل صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان