سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۰

جشنواره تولیدات استانی چشم انداز تولیدات رسانه ملی است

جشنواره تولیدات استانی چشم انداز تولیدات رسانه ملی است


جشنواره تولیدات استانی چشم انداز تولیدات رسانه ملی است

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی عنوان کرد 
جشنواره تولیدات استانی چشم انداز تولیدات رسانه ملی است 


محمد ثقفی مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی در گفت وگو با ستاد خبری نوزدهمین جشنواره تولیدات استانی صدا و سیما  با اشاره به این موضوع که برگزاری جشنواره تولیدات استانی تا چه حد می تواند در استعدادیابی جوانان هنرمند مراکز استان ها تاثیرگذار باشد گفت:عرصه تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی مهم‌ترین عرصه تلویزیونی و رادیویی در دسترس استعدادهای جوان در مراکز استان هاست و می توان آنها را پشتوانه ای قابل اعتماد برای آینده تولید در رسانه ملی قلمداد کرد. 

وی افزود: ضرورت دارد بر اساس یک نگاه و هدف بلند و عالی از پیش تعریف شده برای جذب برنامه سازان جوان حرکت و برنامه ریزی کرد. جشنواره می تواند زمینه های مساعد برای شکل گیری این روند را در اختیار جوانان هنرمند  بگذارد.  جشنواره تولیدات استانی را می توان تعریف نقشه راه و چشم انداز تولیدات رسانه ملی دانست و نقش و جایگاه برنامه ساز جوان مراکز استان را در برنامه های سازمان نیز مشخص کرد. 

ثقفی ادامه داد: می‌توان بخشی از جشنواره را به تولیدات و برنامه های استعدادهای جوان اختصاص داد و یا در صورت امکان برگزاری جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی جوانان را به صورت مستقل برگزار کرد.

وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی در کنار جشنواره برای  جوانان هنرمند مراکز استان‌ها و تداوم این کارگاه ها در طول سال می تواند در شناسایی استعدادها و کسب تجربه آنها کمک زیادی داشته باشد.  همچنین دیدن برنامه سازان جوان در پروسه انتخاب و معرفی آثار آنها به جشنواره از سوی مراکز به منظور ایجاد فرصت برای تجربه آموزی، انتخاب جوان ترین برنامه ساز در هر آیتم از بخش های داوری جشنواره و بسیاری موارد دیگر می تواند در ترغیب نیروهای جوان و بروز استعدادهای آنان در برنامه سازی موثر باشد.

ثقفی در ادامه و در مورد این موضوع که برگزاری جشنواره تا چه حد می تواند در انگیزه سازی برای برنامه سازان شبکه های استانی تاثیرگذار باشد بیان کرد: وقتی جشنواره بتواند توانمندی های برنامه سازان را با درک تمام تنگناهای تولید در مراکز ببیند، به آنها ارج نهد و به آثار و سازندگان آنها اعتبار ببخشد؛ قطعا برنامه سازان استانی نیز انگیزه‌ای برای ساخت تولیدات بهتر را در خود تقویت می کنند . این تاثیرگذاری زمانی مضاعف می شود که برنامه سازان برگزیده تولیدات خود را در قاب تصویر شبکه های سراسری نیز ببینند. 
 وی ادامه داد: اصولا دیده شدن به معنای واقعی و جامع کلمه، محرک و مقوم اصلی انگیزه در تولیدات رادیویی و تلویزیونی است. برگزاری جشنواره اگر هدفمند و با برنامه ریزی باشد، مسیر پیش پای برنامه سازان مراکز را برای دیده شدن، کوتاه می کند. از سویی، برگزاری کارگاه های آموزشی و استفاده از روش های نوین برنامه سازی در کنار نقدها و بررسی نقص ها و قوت های آثار به نوعی منجر به ارائه یک معیار برای سنجش آثار منتخب و همچنین یک نوع الگوسازی برای تولید آثار بعدی می شود. این دیدگاه در مدت طولانی باعث هدفمندتر شدن تولید در مراکز خواهد شد.

وی در مورد لزوم برگزاری جشنواره تولیدات استانی و تاثیرات آن بیان کرد: انتظار می رود جشنواره تولیدات استانی پس از 18 دوره به بالندگی لازم رسیده باشد. این رویداد فرصتی استثنایی در اختیار مراکز قرار می دهد تا بتوانند بنیه ها و توانمندی های فرهنگی و بومی استان ها را در ساختارها و قالب های مختلف تولیدات رادیویی و تلویزیونی معرفی نمایند. 

 وی افزود: در این آوردگاه آثار و تولیدات مراکز دقیق تر و کارشناسانه تر دیده می شوند و این فرصت را در اختیار استعدادهای بالقوه مراکز قرار می دهد تا شناسایی و معرفی شوند. در صورتی که نگاه سازمان به مراکز، نگاه واقعی و به عنوان سازمان دوم رسانه ملی باشد، می توان امیدوار بود که با تدابیر و برنامه ریزی مناسب، از دل برگزاری جشنواره، استعدادهای ارزشمندی را به عنوان نیروی عقبه برنامه سازی سازمان شناسایی و معرفی نمود. 

ثقفی در پایان گفت: در اولین قدم ضرورت دارد دستاوردهای این جشنواره در ارتقای تولیدات مراکز تحلیل و بررسی شوند و نقش برگزیدگان دوره های مختلف این رویداد به ویژه استعدادهای جوان، در جریان امروز تولیدات مراکز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند . بدیهی است نتیجه حاصل از این بررسی، درجه لزوم و اهمیت برگزاری جشنواره را مشخص می کند.