سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

جشنواره تولیدات استان‌ها؛ موتور محرکه توسعه استان‌ها است

جشنواره تولیدات استان‌ها؛ موتور محرکه توسعه استان‌ها است


جشنواره تولیدات استان‌ها؛ موتور محرکه توسعه استان‌ها است
 
مرتضی صفری: جشنواره تولیدات استان‌ها؛ موتور محرکه توسعه استان‌ها است
مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: جشنواره توليدات راديويي و تلويزيوني مراكز استان‌ها یکی از عرصه‌هاي موفق درون‌سازماني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است كه به حق موقعيت مناسبي براي نمايش ظرفيت‌هاي عظيم انساني همراه با استعداديابي و معرفي توانمندي‌ها و قابليت‌هاي مراكز محسوب مي‌شود و یکی از موتورهای محرکه در رشد و توسعه مراکز استان‌ها به شمار می‌رود.
 
مرتضی صفری مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان در گفت‌وگو با ستاد خبری نوزدهمین جشنواره تولیدات استانی صدا و سیما گفت: برگزاري مداوم این جشنواره توانسته است صحنه رقابتي مثبت، سازنده و تعالي‌بخشي در حوزه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، خبر، پژوهش و موسیقی ایجاد کند. جشنواره توليدات راديویی تلويزيوني مراكز استان‌ها در حقيقت مينيـاتوري از خرده‌فرهنگ‌ها، آداب و رسوم، سنن، تاريخ و هويت و محلي و ملي قوميت‌ها است. 
وی افزود: شكل‌گيري اين پيوند قطعاً بر دوش عناصر برنامه‌ساز و مديران رسانه استاني بوده و در اين جشنواره، رسانه ملي تلاش مي‌كند تا هويت فرهنگي و تاريخي مردم اقصي نقاط كشور را كه تحت لواي يك فرهنگ و يك هويت ملي شكل گرفته و متأثر از فرهنگ اسلامي باشد، به صورت پازلي از يك نقشه كلي ايران اسلامي جانمايي كند. اين مأموريت و رسالت سنگين می‌تواند در راستاي تحقق «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نیز عمل کند. همچنین مراكز استان‌ها با هوشمندي تمام تلاش مي‌كنند در موقعيت رقابتي نسبت به نمايش توانمندي عظيم انساني و توليدات استاني فاخر خويش اقدام كرده و با رونمايي هويت‌هاي مختلف محلي زمينه شكل‌گيري مينياتوری از فرهنگ ايراني اسلامي حاكم بر قوميت‌هاي مختلف را به مردم ايران اسلامي هديه کند. 
مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان اظهار کرد: این جشنواره با ارائه هويت محلي همراه با خرده‌فرهنگ‌هاي استاني و قومي نه تنها به تحکیم و تثبیت هويت ملي نايل می‌آيد، بلكه در غالب اوقات تضاد و تعارض قوميتي را نيز فرو نشاند. پيوند عميق و همبستگي مؤثر ميان هويت ايراني و ماهيت اسلامي مردمان اين سرزمين به عنوان يك راهبرد اساسي توانسته در طول سال‌هاي گذشته زمينه وحدت و اتحاد ملي را ممكن ساخته و  تبلوري از اراده ملي را به صورت فراگير در رسانه ملي متجلي كند. 
وی ديگر دستاورد اين جشنواره را ترسيم و خلق فضاي رقابتي مثبت و سازنده در ميان مراكز عنوان کرد و گفت: اين مسئله موجب پويایي هر چه بيشتر شده و نشاط كاري نمايان‌تری را در ميان همكاران مراكز استان‌ها به ارمغان می‌آورد. رقابت سازنده امروزه جدي‌ترين مفهوم در دستيابي به توسعه همه‌جانبه و پايدار در رسانه ملي بوده و برگزاري جشنواره كه در آن به تجليل و تكريم از فرهنگ كار، خلاقيت و نوآوري مبادرت مي‌ورزد، توانسته است به خوبي عموم همكاران مراكز اعم از نيروي انساني فني، توليدي و يا فكري را براي يك رقابت تمام عيار به صحنه آورده و ضمن تعميق خودباوري و اعتماد به نفس فردی و ملي در آنها سبب بروز و ارائه توليدات فاخرتر كه از اصلي‌ترين اهداف سازمان است، در پی دارد.
صفری همچنین بیان کرد: استعدادیابی و شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل مراکز و نیز تبادل تجارب و انتقال دانش فني، هنري و محتوايي تهيه‌كنندگان، برنامه‌سازان و ساير عناصر مرتبط در توليدات را نيز مي‌توان يكي از رهاوردهای مثبت جشنواره دانست. اشتراك مساعي مراكز، بهره‌گيري كامل از تمام ظرفيت فكري، فرهنگي، اجرایي و توليدي در استان‌ها، زمينه رشد و شكوفایي مراكز و كسب قله رفيع هنري و فرهنگي توسط تهيه‌كنندگان را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: اين رويكرد ضمن تبادل فرهنگي ميان نفرات، موجب همبستگي درون سازماني همكاران شده و آنان را براي عضويت در گروه‌هاي توليدي راغب و براي توليد برنامه‌هاي فاخر و ارزشمند به صورت وسيع و فراگير مصمم کرده است.