سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

جشنواره تولیدات مراکز استانها عرصه نمایش هنرمندان و خلاقیت های مراکز و معرفی الگوهای موفق

جشنواره تولیدات مراکز استانها عرصه نمایش هنرمندان و خلاقیت های مراکز و معرفی الگوهای موفق

 

امروز دیگر رسانه ها صرفا نقش سرگرم کننده ندارند ، بلکه در تغییر رفتارو فرهنگ جوامع بشری نقش  بی بدیلی ایفا می کنند . با ظهور فضای مجازی و پیام رسان ها و نرم افزارهای متعدد و جذاب ،هنوز رسانه های دیداری و شنیداری جایگاه خاصی دارند و می توانند به عنوان ظرفیتی اثرگذار استفاده شوند ، مشروط به اینکه در نگاه و رویه ها و ارتباط با مخاطبان تجدید نظر کنند و طرحی نو در اندازند . وسعت پهناور ایران اسلامی ، دنیایی از ناگفته ها را در خود جای داده که به مدد هنر هنرمندان عرصه رسانه ملی قابلیت شکوفایی دارد ، لذا جشنواره تولیدات  رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها فرصت ارزشمندی است تا رسانه ملی با تکیه بر استعدادهای بالقوه و بالفعل شبکه های استانی ،جلوه های تحقق رشد و توسعه پایدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارد .

جشنواره مراکز استان ها ،آیینه تمام نمای برترین های استان ها و فرصت سرمایه گذاری برای تولید آثار بهتر است و عرصه نمایش تلاش ها ،هنرمندی ها و خلاقیت های مراکز و معرفی الگوهای موفق به برنامه سازان و مدیران استان ها است و آشنایی با این الگوهای موفق می تواند افزایش کیفیت در تولید را به همراه داشته باشد .

رسانه ای که نقاط قوت و ضعف خود را دائم بررسی و واکاوی می کند و برای پیشرفت روز افزون ، همواره در تکاپوست و یکی از عرصه هایی که می توان از آن طریق به این موارد مهم دست یافت ، جشنواره تولیدات استانی است .

 محمدباقر باقرزاده  مدیر کل صدا و سیمای گیلان