سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۰

جشنواره تولیدات مراکز فراتر از ارزیابی‌های معمول است

جشنواره تولیدات مراکز فراتر از ارزیابی‌های معمول است


جشنواره تولیدات مراکز فراتر از ارزیابی‌های معمول است
علیرضا شیروی: جشنواره تولیدات مراکز فراتر از ارزیابی‌های معمول است
مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام معتقد است که جشنواره تولیدات مراکز یک نگاه و مجال فراتر از ارزیابی‌های معمول و عملکردی است، زیرا در جشنواره خلاقیت و ایده‌آل‌ها مورد کنکاش و داوری قرار می‌گیرند. 
 
علیرضا شیروی مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام در گفت‌وگو با ستاد خبری نوزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما در مورد تاثیر برگزاری این جشنواره در زمینه کشف استعدادهای جوانان هنرمند در مراکز استان‌ها گفت: می‌توان گفت جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما نماد و ویترین هنرمندان ایران زمین و تبلور بالندگی فکری و هنری است. هنرمندان در اقصی نقاط کشور با نگاه‌های هنری و گویش‌های مختلف در جشنواره‌هایی از قبیل تولیدات مراکز موسم به بار نشستن اندیشه‌ها و نگاه و استعدادهای خلاقانه هنرمندان است. 
وی ادامه داد: هنرمند جوانی که  سطح آثار خود را در حد جشنواره‌های فرا استانی و در رقابت با هنرمندان مطرح کشور ببیند، قطعاً انگیزه‌اش برای خلق آثار ماندگار و در سطح کشور مضاعف خواهد شد، پس باید به این جشنواره به عنوان فرصتی ذی‌قیمت برای دیده شدن و مطرح شدن هنرمندان جوان، با استعداد و جویای نام نگریست. آنچه که در جشنواره تولیدات مراکز تبلور می‌یابد، یک رقابت منطقی و سالم برای دیده شدن و خلق آثار فاخر به ویژه در بین هنرمندان نوظهور است. در کنار فرصت این جشنواره باید منتظر روش‌های جدید در هنر و تولیدات رسانه بود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایلام در پاسخ به این پرسش که برگزاری جشنواره تا چه حد می‌تواند در انگیزه‌سازی برنامه‌سازان شبکه‌های استانی تاثیرگذار باشد، گفت: بدون تعارف در نگاه به برنامه‌سازان ما در واقع با یک پدیده دو قطبی مواجه هستیم؛ پدیده مرکز - پیرامون یا تهرانی - شهرستانی که حاکم بودن این نگاه باعث تمرکزگرایی و در واقع به نوعی خالی شدن استان‌ها از استعدادهای هنری می‌شود. 
وی ضمن بیان اینکه این نگاه مستلزم تجدید نظر و به نوعی شکسته شدن است، گفت: جشنواره تولیدات مراکز می‌تواند این نگاه مرکز پیرامونی را تحت‌الشعاع قرار دهد و باعث ایجاد انگیزه در بین برنامه‌سازان غیرتهرانی با همه محدودیت‌ها و کمبودها شود. این انگیزه در درازمدت منجر به ارتقای سطح آثار در استان‌ها می‌شود.
شیروی اظهار کرد: می‌توان با در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط حاکم بر استان‌ها، کمبود امکانات و مواردی از این قبیل به برنامه‌سازان استانی انگیزه داد تا آثاری خلق کنند و خود را در رقابت با استان‌های برخوردار ببینند. اصول مدیریت، بر سیستم تشویق و انگیزش در بین کارکنان تاکید دارد و برگزاری این جشنواره در واقع می‌تواند به عنوان یک فرصت و مکانیسم تشویق برنامه‌سازان استانی قلمداد شود.
وی در ادامه ایجاد رقابت تخصصی، افزایش اعتماد به نفس هنرمندان و برنامه‌سازان، استفاده و انتقال تجارب قبلی، ارتقای کیفیت، ارائه نوعی آموزش نوین برنامه‌سازی و همراه شدن با تحولات در این حوزه را از مهمترین کارکردهای جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما دانست و گفت: با حضور مستمر در جشنواره‌ها، سطح آثار تولیدی هم محک می‌خورد و هم ارتقا می‌یابد، افراد به نوعی در هنر و زایش‌های ذهنی و هنری همدیگر سهیم می‌شوند و ار تباطات بین برنامه‌سازان و تصمیم‌سازان گسترش می‌یابد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز  ایلام گفت: جشنواره تولیدات مراکز یک نگاه و مجال فراتر از ارزیابی‌های معمول و عملکردی است، زیرا در جشنواره خلاقیت و ایده‌آل‌ها مورد کنکاش و داوری قرار می‌گیرند. جشنواره خودش انگیزش مادی و معنوی را به همراه دارد، مشروط بر اینکه در داوری‌ها شاخص‌های عمیق و ملزوماتی چون محلی و بومی‌گرایی و توجه به فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها لحاظ شود، چون هدف غایی و استراتژی کلان صدا و سیما ایجاد تکثر تنوع ارتباطی در عین وحدت ملی بوده و جشنواره می‌تواند ویترین این وحدت در عین کثرت و فرصتی برای نزدیکی بیشتر فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها تلقی شود.
وی اظهار کرد: یکی از مشخصه‌های بارز فعالیت شبکه‌های استانی صداقت و صمیمیت با مخاطب و ایجاد ارتباط دو سویه با آنان است و اینکه رسانه به زبان آنها سخن بگوید. این مشخصه اگر در جشنواره‌های تولیدات مراکز صدا و سیما بروز و ظهور داشته باشد، می‌توان گفت این جشنواره دارای کارکردهای مطلوب و غیر قابل انکاری است. در این شرایط است که می‌توان ادعا داشت روح مراکز استانی صدا و سیما در جشنواره هویدا است.