سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

جشنواره حلقه اتصال سرمایه گذاران و هنرمندان است

جشنواره حلقه اتصال سرمایه گذاران و هنرمندان است

 

دکتر حسین ساری رئیس هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه پویانمایی درگفت و گو با ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویا نمایی گفت : در بخش طرح و فیلمنامه به لحاظ کمی آثار خوب و قابل قبول ارائه شده و پویانمایی در مسیر خوبی قرار گرفته است. با توجه به آثاری که من امسال در جشنواره دیدم، می توانم بگویم که این بخش رو به پیشرفت است.

ساری در ادامه درباره تاثیر جشنواره بر آثار و تولیدات افزود: اساسا یکی از کارکردهای مهم جشنواره همین ایجاد انگیزه و ارتقای سطح کیفی آثار است. جشنواره ها برگزار می شوند به جهت اینکه افراد جدید به مخاطب و تولید کننده ها معرفی شوند و از این نظر بسیار تاثيرگذار است. به خصوص جشنواره ها که این مجال را در اختیار افرادی قرار می دهد که شاید به این راحتی امکان دسترسی به مراکز و کانون های تولید نداشته باشند و این جشنواره ها در این زمینه به انها کمک می کند. این یکی از کارکردهای جشنواره است و البته جنبه های دیگر هم دارد. 

وی تصریح کرد: فعالان حوزه انیمیشن از آخرین دستاوردهای پویانمایی در قالب این جشنواره می توانند کسب اطلاع کنند و با شاخص ها بیشتر آشنا شوند. از جمله افراد و یا موسساتی که می خواهند و می توانند در این حوزه سرمایه گذاری کنند، از طریق این جشنواره افراد را شناسايي کرده و وارد تعامل می شوند.