سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۰

جشنواره در شناسایی استعدادها نقش بسزایی دارد

جشنواره در شناسایی استعدادها نقش بسزایی دارد

 

دکتر علیرضا پویا عضو هیات داوری بخش پژوهش درباره ارزیابی اش از آثار ارائه شده به جشنواره به ستاد خبری بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانها گفت: بخشي از آثار پژوهشی که من بررسی کردم، بخش دشوار بود و آنچه که در این زمینه عنوان می کنم مربوط به همه آثار نیست. اما چند سالی است مراکز استانها کار تحقیقات کیفی را انجام می دهند. از این رو من کیفیت آثار را متوسط رو به پیش می بینم که قطعا جای نظارت و هدایت دارد.

وی در ادامه درباره تاثیرات مثبت این جشنواره در ارتقای سطح کیفی اثار هم بیان کرد: قطعا وقتی جشنواره به صورت تخصصی برگزار می شود، همین موضوع روی کیفیت آثار هم تاثیر مثبت می گذارد. اما نکته ای که در این میان اهمیت دارد این است که سطح آثار در هر استان با استان دیگر متفاوت است و از این رو ما باید به کمک استانهایی برویم که از ظرفیت کمتری برخوردار هستند. از طرفی باید آسیب شناسی سالانه توسط کمیسیون ها و زیر نظر معاونت هم روی آثار انجام شود. 

پویا در پایان درباره تاثیر جشنواره در شناسایی و کشف استعدادها نیز عنوان کرد: شکی نیست که جشنواره می تواند در شناسایی استعدادها موثر باشد و آن افرادی که از توانایی بالایی برخوردارند شناسایی می شوند. تا جايي هم که من در آثار دیدم، برخی از کارها فوق العاده بود. از این رو با توجه به اینکه برخی استعدادها هنوز در استانها هستند که شکوفا نشده اند، برگزاری این جشنواره راه خوبی برای شناسایی انهاست.