سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

جشنواره موجب ایجاد انگیزه در توانمندی‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها می‌شود

جشنواره موجب ایجاد انگیزه در توانمندی‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها می‌شود


جشنواره موجب ایجاد انگیزه در توانمندی‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها می‌شود
 
 
محمد بازوند: جشنواره موجب ایجاد انگیزه در توانمندی‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها می‌شود
 
مدیر کل صدا و سیما استان لرستان معتقد است که با برگزاری جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی استان‌ها، استعدادهای پر ذوق و خلاق فرصت بروز و ظهور پیدا می‌کنند تا هر از چند گاهی قابلیت‌های خود را به همگان عرضه کنند و این یعنی دیده شدن و ایجاد انگیزه در توانمندی‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها. 
 
محمد بازوند مدیر کل صدا و سیما استان لرستان در گفت‌وگو با ستاد خبری نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌های صدا و سیما گفت: استعدادهای خلاق و ایده‌پرداز در جای جای ایران اسلامی پهناور و در دل خرده فرهنگ‌ها و پاره فرهنگ‌های متکثر در ذیل فرهنگ کلی اسلامی، ایرانی در طی قرون متمادی تاکنون منشاء شکل گیری آثار فرهنگی و هنری فراوان بوده‌ و هستند. با برگزاری جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی استان‌ها، این استعدادهای پر ذوق و خلاق فرصت نمود و بروز و ظهور می‌یابندکه هر از چند گاهی قابلیت‌های خود را به همگان عرضه کنند و این یعنی دیده شدن و ایجاد انگیزه در توانمندی‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها. 
وی در ادامه تاکید کرد: جشنواره فرصت ارزشمندی است برای هنرمندان از چهار گوشه ایران اسلامی که به تبادل تجربیات و داشته‌ها و آموخته‌هایشان بپردازند، که در این میان جوانان با انگیزه در عین عرضه توانمندی‌های خود در قالب آثار هنری از دانش و هنر و راه‌های طی شده  و موفق بزرگ‌ترها نیز از این فرصت بیشترین بهره  را خواهند گرفت.