سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۰

جشنواره گرانیگاه یک رقابت سالم است

جشنواره گرانیگاه یک رقابت سالم است


جشنواره گرانیگاه یک رقابت سالم است

احمدعلی رمضانی: جشنواره گرانیگاه یک رقابت سالم است
مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان معتقد است که اصولا استعدادها با حس رقابت بروز و ظهور می‌کنند و جشنواره تولیدات استانی صدا و سیما گرانیگاه این رقابت سالم است.

احمدعلی رمضانی مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان در گفت‌وگو با ستاد خبری نوزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صدا و سیما در مورد تاثیر این جشنواره در استعدادیابی میان هنرمندان جوان بیان کرد: جشنواره تولیدات استان‌ها عرصه رقابت سالم هنرمندان مراکزاستان‌ها بوده وبدون شک باعث پویایی وبروزاستعدادهای همکاران عزیز شاغل دراستان‌ها می‌شود.
وی افزود: اصولا استعدادها با حس رقابت بروز و ظهور کرده و جشنواره گرانیگاه این رقابت سالم است؛ به گونه‌ای که نبود جشنواره در دو سال گذشته کاملا محسوس بوده است.
رمضانی در ادامه درمورد نقش جشنواره تولیدات استان‌ها در ایجاد انگیزه برای جوانان هنرمند اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در جهان بر رسانه‌ها حاکم است وبا وجود تکثر آنها، گاهی اوقات می‌بینیم که رویه و پیام آنها واحد است و آن مقابله با ارزش‌های برآمده از انقلاب مقدس اسلامی است و می‌توان گفت نقش رسانه ملی در دفاع ازارزش‌ها و تحدی و مقابله با رسانه‌های معاند بی بدیل است و اینجاست که ضرورت ایجاد انگیزش درهمکاران رسانه ملی در این جهاد فرهنگی سخت بیش از پیش خودنمایی می‌کند.
وی ادامه داد: بدون تردید جشنواره تولیدات دراین انگیزش تاثیر بسزایی دارد و در واقع جشنواره موتور محرک انگیزه‌های پاک همکاران خدوم و سخت‌کوش استان‌ها خواهد بود.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان درباره لزوم برگزاری جشنواره تولیدات استان‌ها گفت: همانطور که اشاره شد این جشنواره هم در بروز استعدادهای نهفته هنرمندان عزیز موثر است وهم درانگیزه‌سازی تاثیرشگرفی دارد و در نهایت با جمع شدن تعداد زیادی از هنرمندان برتر استان‌ها در یک زمان مشخص و در یک مکان معین می‌توان با تشکیل کارگروه‌های مختلف و کارگاه‌های آموزشی مختلف تجربیات گرانقدری که منشاء خدمات ارزنده‌ای خواهد شد، مبادله کرد.
وی افزود: همه اینها در حرکت پرشتاب رسانه ملی تاثیرات بسیار خوبی دارد و ازاین‌روست که ضرورت برگزاری جشنواره بیشتر احساس می‌شود.