سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

حمید کاویانی، تهیه کننده رادیو گلستان

جشنواره های مراکز استان یک دورهمی فرهنگی است

حمید کاویانی، تهیه کننده رادیو گلستان

 

تهیه کننده برتر رادیو گلستان درخصوص جشنواره مراکز گفت: جشنواره های مراکز استان یک دورهمی فرهنگی است و به عنوان  یک رویداد بزرگ فرهنگی در کشور و آینه تمام نمای تکثر قومی، گوناگونی زبان و لهجه و کثرت فرهنگی می باشد.

کاویانی در ادامه گفت: جشنواره ها عرصه رقابت تنگاتنگ میان برنامه سازان کشور است  در این دورهمی بسترنزدیکی میان برنامه سازان و آشناشدن با روش های نوین تولید برنامه ها در کنار اساتید و پیشکسوتان می باشد.

وی تصریح کرد:کشور ما با توانمندی های بسیار در زمینه فرهنگی چنین نشسته ها و دورهمی بستر مناسبی برای متبلور شدن خودباوری هاست و رسانه های بومی و محلی مهمترین نقش در رشد و توسعه پایدار استان ها خواهند داشت.

جشنواره ها تلاش یک ساله برنامه سازان در بالا بردن کیفیت برنامه ها و در جلب و جذب مخاطبان موثر خواهد بود ورسانه ملی با فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها در مناطق مختلف بستری مناسب برای تعامل بیشتر میان اقوام را فراهم خواهد کرد.

جشنواره ها جشن فرهنگ ها را به دنبال دارد که بر حول محور فرهنگ اصیل اسلام می باشد.

در این نشست ها برنامه های با کیفیت نمونه های مناسبی برای برنامه سازان خواهد بود و الگو درست برای دیگر برنامه سازان در سطح کشور می باشد و بازتابی ست از تلاش برنامه سازان در طول سال می باشد.