سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

دکتر امیر هوشنگ آذردشتی، مدیرکل شبکه آفتاب

دکتر امیر هوشنگ آذردشتی، مدیرکل شبکه آفتاب


شبکه‌های استانی، کارکردهای پیدا و پنهانی دارند که فهرست مفصلی را شامل می‌شود. در این میان یکی از کارکردهای مهم آن‌ها در حوزه فرهنگ است. کشور ایران به دلیل گستردگی جغرافیایی و دارا بودن قومیت‌های مختلف دارای تنوع فرهنگی بالایی است. و به همین دلیل دو نکته در این حوزه مهم می‌نماید:
 -
حفظ و انتقال این خرده‌فرهنگ‌ها در عصر جهانی‌شدن که هژمونی فرهنگ واحد جهانی مدنظر است؛
 -حفظ ارتباط، وابستگی و پیوستگی فرهنگی بین خرده‌فرهنگ‌ها با فرهنگ مادر در جامعه ایرانی برای حفظ و گسترش انسجام و همبستگی فرهنگ ملی.
شبکه‌های استانی صدا و سیما، توانسته‌اند در این دو حوزه کارکردهای بسیار مؤثر و مفیدی داشته باشند. اگر می‌بینیم که همبستگی فرهنگی خوبی در کشور وجود دارد و خرده‌فرهنگ‌ها در مواجهه با متغیرها و عوامل متعدد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توانسته‌اند خود را حفظ کرده و در این روزگار تهاجم و تداخل فرهنگی کمتر آسیب ببینند، و از طرفی اگر مشاهده می‌کنیم که فرهنگ ایرانی به عنوان یک کلیت و فارغ از خرده‌فرهنگ‌های ذیل آن هنوز دارای هویت و تمایز و تشخص است، به دلیل عوامل مختلفی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حضور مؤثر و مفید رسانه ملی در این حوزه است.
اما تقویت این شبکه‌ها نیز منوط به عواملی است:
-
هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های درست و منسجم؛

بر - نامه‌ریزی دقیق و کارآمد؛
- اجرای درست برنامه‌ها و سیاست‌ها؛
 -کنترل و نظارت درون‌زا.
این اقدامات کم‌وبیش در معاونت امور استان‌ها و شبکه‌های استانی، به‌ صورت مستمر در حال انجام است. اما به منظور هم‌افقی و درک مشترک از موضوعات و پدیده‌های محتوایی و ساختاری رسانه و رصد و پایش فعالیت‌ها، اقدامات و ملزومات این حوزه و همچنین ایجاد هارمونی و هماهنگی در فعالیت‌ها و درنهایت ایجاد رقابت و خلاقیت، جشنواره تولیدات استانی صدا و سیما، فرصتی بی‌بدیل و مغتنم است.
برگزاری جشنواره تولیدات مراکز در طول سال‏های گذشته زمینه‌ای فراهم کرده است تا این اهداف به‌خوبی محقق شده و آثار و برکات آن در استان‌ها و حتی در سطح ملی قابل‌مشاهده و تحسین باشد.
این هم‌اندیشی سالیانه، موجب شده تا فضای هم‌اندیشی و همفکری در شناخت و توسعه محتواها و ساختارهای جذاب برنامه‌سازی فعال نگه‌داشته شده و عرصه‌ای را برای رقابت و شکوفایی اندیشه‌ها و مهارت‌های همکاران فراهم سازد و به محیطی برای تبادل اندیشه و تجربه تبدیل شود.
در کنار این مسائل مهم و کلان، جشنواره موجب شده تا هرسال در یک استان ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن همچنین چهره‌های شاخص و برتر استانی در هر حوزه از طریق صدا و سیما در سطحی ملی و حتی فراملی به‌خوبی برجسته و دیده شوند.
استان خراسان شمالی، گنجینه فرهنگ ها و معرفت هاست و با شناختی که حقیر در مدت 2 سال حضورم از این استان دارم، سرشار از استعدادهای درخشان و گوهرهای ناب ناشناخته و مکنون است که امیدوارم با توجه و عنایت بیشتر مسئولین، از طریق این قبیل همایش ها و جشنواره ها به منصه ظهور و بروز برسند و رسانه عامل این اتفاق خجسته باشد. ان شاءالله

امیرهوشنگ آذردشتی مدیر کل صدا و سیمای استان مرکزی