سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

دکتر امیر هوشنگ آذردشتی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی

دکتر امیر هوشنگ آذردشتی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی


در جهان امروز که به گفته نظریه پردازانی چون «بودریار»، جهان تبدیل به وانموده ای شده است که از طریق رسانه ها وانمود سازی می گردد، رسانه ها هستند که هویت اجتماعی و حتی هویت فردی افراد را  تولید و بازتولید می کنند. لذا در این شرایط حفظ هویت ملی و ویژگی های فرهنگی و ارزشی هرجامعه در این مصاف رسانه ای کاری پیچیده و سخت است، در این شرایط کودکان و نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردارند، زیرا آموزش هایی که مخاطب در این سن از رسانه می گیرد بسیار ماناتر و ماندگار تر از آموزش های پس از این دوران است، کودکان به دلیل ویژگی Animism (جاندار پندای یا جان گرایی) که در روانشناسی «پیاژه» مطرح می گردد، با انیمیشن ارتباطی تنگاتنگ تر می یابند لذا، توجه به بحث انیمیشن اهمیتی بیش از برنامه سازی صرف به خود می گیرد ، می توان آن را مدیریتی استراتژیک در بحران مصاف رسانه ای دانست و در این بین برگزاری جشنواره انیمیشن و تلفیق آن با هنر باستانی نمایش عروسکی می تواند زیرساخت های مناسبی را در جهت انتقال فرهنگ و جلوگیری از گسست فرهنگی ایجاد نماید که البته در کنار آن می بایستی به موازات چنین اقدام ارزشمندی موانع تولید انیمیشن و نمایش عروسکی از سر راه تولیدکنندگان این آثار برداشته شود، اتفاقی که در حوزه معاونت امور استان ها در حال رخ دادن است ، توجه ویژه ای که به تولید آثار عروسکی و انیمیشنی می شود، مبین چنین دیدگاهی کاربردی و استراتژیک است. برگزاری جشنواره و برپایی دوره های آموزشی در این جشنواره مجالی را برای ارتقاء سطح تولیدات و ارتباط هنرمندان فراهم می نماید که بسا جرقه های تولید آثار فاخر بعدی باشد، لذا برگزاری این جشنواره را می توان نقطه عطفی در سیاست های رسانه ای دانست و تلفیق آن با نمایش عروسکی در دومین دوره آن خود نوید بازگشت عروسک ها و تقویت یکی از ژانرهای جذاب تلویزیونی می باشد، از این رو لازم است از برگزار کنندگان و نگاه دقیق و اصیل مدیران ارشد سازمان تقدیر به عمل آید.