سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

سعید حق زارع: آثار شهرستانها با آثار تهران مقایسه نشوند بهتر است

سعید حق زارع: آثار شهرستانها با آثار تهران مقایسه نشوند بهتر است

 

سعید حق زارع عضو هیات انتخاب و داور بخش موشن گرافیک، آموزشی، تبلیغات عنون بندی و جلوه های بصری در گفت و گو با ستاد خبری دومین جشنواره ملی پویانمایی درباره این جشنواره و ویژگی های آن بیان کرد: با توجه به امکانات و تمرکزی که در پایتخت وجود دارد، اگر آثار شهرستان ها در بخش جداگانه ای با هم مقایسه می شدند، بهتر بود. به عنوان مثال نمی توان آثاری را که در زاهدان تولید شده با تهران مقایسه کرد. چون شرایط تولید و امکانات که قطعا یکی نبوده است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در کنار همه بخش هایی که در جشنواره هست، بخشی هم اختصاص پیدا کند به بهترین تولید اثر هر استان. البته این هم فقط یک پیشنهاد است. چون برخی کارها را دیدم که خیلی خوب بودند، اما به عنوان مثال ما فقط یک جایزه می توانستیم به آن بخش اختصاص بدهیم. از این رو بهتر است که از آثاری که جایزه دریافت نمی کنند، تقدیر و قدردانی شود تا انگیزه بیشتری برای هنرمندان ایجاد شود.  

وی در پایان نیز درباره ارزیابی اش از آثار ارائه شده گفت: در کل آثاری را که من دیدم، خیلی خوب بودند و با توجه به امکاناتی که در تولید و زمان ساخت داشتند، خروجی خوبی را برای اثر خود در نظر گرفته بودند. از این رو من فکرمی کنم جشنواره می تواند ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان کرده و رقابت سالم و درستی که در این میان شکل می گیرد، تاثیر بسیاری روی کیفیت آثار داشته باشد.