سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

سید حسین ناظر مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر

سید حسین ناظر مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر

 

برای توسعه همه جانبه و پایدار و رسیدن به اهداف سپهر رسانه ای و قرار گاه جنگ نرم نقش شبکه های استانی با گرایش اطلس جامع فرهنگی کشور نقشی بی بدیل، کارگشا و پیروزمندانه است.

جشنواره تولیدات مراکز استان ها از قدیمی ترین و بزرگترین رویدادهای فرهنگی و هنری کشور و یکی از رویش ها و زایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

جشنواره بعنوان تجلی گاه «هیأت های اندیشه ورز»  در حوزۀ فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، محلی برای دستیابی به آخرین یافته های رسانه ای، کنکاش و داوری در اندیشه ها و خلاقیت ها ، محل شناسایی و جذب استعدادها و سرمایه های آینده برای بروز و ظهور رسانه ای و جلوه گری فرهنگ ایرانی اسلامی است.

انگیزه ها و تشویق های مادی معمولا زودگذر و فراموش شدنی است، اما انگیزه های معنوی و روحی پایدار و جاودانه خواهد ماند.

ارتقاء روحیه یادگیرندگی و یاد دهندگی ، رشد و بالندگی فکری و هنری ، افزایش اعتماد به نفس ، ایجاد حس مسئولیت و رقابت پذیری و رفاقت پذیری ، دیده شدن و نامدار شدن بی نام و نشان ها ، روز آمدی و آشنایی باشیوه های نوین رسانه ای و فرصتی برای عرضه بهترینها را از جمله عوامل ایجاد انگیزه های معنوی برای شرکت کنندگان جشنوارۀ  تولیدات مراکز استان ها است.