سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

شبکه‌های استانی، پرچمدار توسعه پایدار در دنیای پسامدرن هستند

شبکه‌های استانی، پرچمدار توسعه پایدار در دنیای پسامدرن هستند


شبکه‌های استانی، پرچمدار توسعه پایدار در دنیای پسامدرن هستند
مسعود احمدی افزادی: شبکه‌های استانی، پرچمدار توسعه پایدار در دنیای پسامدرن هستند
 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان معتقد است که شبکه‌های استانی در واقع پرچمدار توسعه پایدار در دنیای پسامدرن هستند، دنیایی که پس از ظهور ابررسانه‌های عصر جدید ظهورش آن هم از بطن عصر جدید بسیار غریب و بدیع می‌نماید.
 
مسعود احمدی افزادی مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در گفت‌وگو با ستاد خبری نوزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌های صداوسیما گفت: سال‌ها پیش زمانی که شبکه استانی سیمای اصفهان به عنوان نخستین شبکه استانی به صورت مستقل گام به عرصه وجود رسانه‌ای گذاشت، کمتر کسی بود که ماموریتی جز ماموریت بومی محلی در عرصه آداب و عادات برای این مولود جدید قائل شود.
وی ادامه داد: افق پیشاروی برنامه‌سازان، نیازهای محلی و انعکاس رخدادهای منطقه و البته شعف وجود یک قاب تصویر اختصاصی برای مخاطبان یک جغرافیای خاص بود. 
احمدی اظهار کرد: این هدف و نوع نگاه به عنوان اولین و مهم‌ترین زمینه پیدایش شبکه‌های محلی و استانی به تدریج عامل موثر ایجاد سایر شبکه‌ها در سطح استان‌های کشور شد. حتی برخی شبکه های جدیدالولاده در گستره کشوری نیز به پیوست همین مقدمه ظاهر شدند. 
وی افزود: شوق داشتن تصویر اختصاصی و دیده شدن در آن همراه با قدرت بیشتر رسانه محلی در پرداخت به مشکلات و مسائل مردم پیرامونش نسبت به شبکه‌های ملی، بزرگ‌ترین ابزار جذب و مزیت نسبی این شبکه‌ها نسبت به رقبای قدرتمند سراسری خود بود. 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان بیان کرد: این عامل امروز هم به عنوان یک عنصر تعیین‌کننده برای شبکه‌های استانی عمل می‌کند و امواج فرامحلی با همه قدرت خود در مقابل موج محلی - به خاطر سرعت و نزدیکیش به مخاطب و برنامه‌های نیازمحورش- در موارد متعددی جا می‌مانند، اما این شبکه‌های کوچک به تدریج موج دیگری را آغاز کردند. 
وی ادامه داد: اگر ایجاد شبکه‌های ملی و فراملی، نمود رخ‌نمایی دنیای مدرن در جوامع صنعتی و سنتی بود که بود؛ پیدایش شبکه‌های محلی و استانی نتیجه هضم موج مدرن در عمق راهبردی سنت بود. این شبکه‌های استانی بودند که با حضور خود، آئین‌ها و فرهنگ‌های دیرپای مردمان مناطق مختلف را یک بار دیگر به رخ رقبای ملی و فراملی خود کشیدند. 
احمدی تصریح کرد: آئین‌ها و رسم‌ها و سنت‌های کهن در قاب تصویر و امواج صدا، جانی دوباره گرفتند و جریان باززایی فرهنگ‌های بومی به عنوان زیرساخت هویت ایرانی بار دیگر آغاز شد.
وی افزود: شبکه‌های استانی در واقع پرچمدار توسعه پایدار در دنیای پسامدرن هستند، دنیایی که پس از ظهور ابررسانه‌های عصر جدید ظهورش آن هم از بطن عصر جدید بسیار غریب و بدیع می‌نماید. در حقیقت سنت‌های دیرپا اما  مستور از همین دستگاه فکری و صنعتی نوپدید بازحرکتش را در نسل‌های نو بار دیگر آغاز کرد. 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: شبکه‌های استانی اگرچه برآمده از دل مدرنیسم هستند اما پرچمدار همزمان توسعه و حفظ سنت شده‌اند و بهترین راهبران آئینی و فرهنگی در عصر اغتشاش مدرنیته محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: توجه به شبکه‌های استانی به عنوان عمق راهبردی پسامدرن امروز بسیار مهم‌تر از آن است که تصور می‌شود . برای نگاهداشت و حفظ سنت‌ها و آداب و خرده فرهنگ‌های بومی به عنوان شاکله فرهنگ ملی و برای جریان‌سازی پیش برنده توسعه فرهنگی و اقتصادی  باید به شبکه‌های استانی به عنوان شبکه‌های ریشه‌دار در خاک تمدنی ایران و محور رشد و توسعه پایدار کشور، توجه کرد تا بتوانند در مقابل امواج ریشه درباد نارفیق مقابله کنند.