سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

شیوه‌های ارزیابی آثار پژوهشی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز اعلام شد

شیوه‌های ارزیابی آثار پژوهشی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز اعلام شد

 

نخستین جلسه هماهنگی کمیسیون پژوهش بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز با اعلام شیوه‌های ارزیابی آثار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، نخستین جلسه هماهنگی کمیسیون پژوهش جشنواره بیست و دوم در این معاونت برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان و پژوهشگران مرکز تحقیقات سازمان، صدا و سیمای مراکز و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت حضور داشتند.
بحث و پررسی پیرامون شیوه‌های ارزیابی آثار ارسالی مراکز دستور این جلسه بود و بر این اساس مقرر شد آثار بر اساس چهار روش تحقیقی شامل پیمایشی، اسنادی، مصاحبه و بحث گروهی و ترکیبی توسط داوران مورد ارزیابی قرار بگیرد.
این آثار ابتدا توسط پژوهشگران منتخب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت کسب حد نصاب امتیاز در اختیار داوران نهایی  کمیسیون پژوهش جشنواره بیست و دوم قرار خواهد گرفت.

.