سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

عضو هیأت انتخاب آثار جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران:

فراوانی آثار خوب در جشنواره امتیازدهی را سخت کرده بود

 

عضو هیأت انتخاب آثار جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایرانگفت: تولیدات خوب و باکیفیت در جشنواره ملی پویانمایی چنانزیاد بود که بعضی مواقع، انتخاب را دشوار می‌کرد.

امیرحسن ندایی در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبری جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران اظهار کرد: طی این دوره از جشنواره پویانمایی شاهد رشد چشمگیر تولیدات انیمیشنی تلویزیونی بودیم.

وی افزود: تولیدات خوب و باکیفیت در حدی زیاد بود که بعضی مواقع، انتخاب را دشوار می‌کرد.

عضو هیأت انتخاب آثار جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران ادامه داد: زیاد بودن تعداد آثار خوب رسیده به جشنواره ملی پویانمایی، کار امتیازدهی به آثار را سخت کرده بود؛ گاهی با یک عدد بالاتر یا یک عدد پایین‌تر در بحث امتیازدهی، مجبور به انتخاب یا حذف یک أثر میشدیم.

ندایی عنوان کرد: سرمایه‌گذاری بر انیمیشن‌های دارای هویت ملی مسئله مهمی است که باید مورد توجه مسؤولان فرهنگی حوزه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: تولیدات انیمیشنی که دارای مضامین دینی بودند ضعیف‌تر دیده شده بودند و نوعی شعارزدگی در آن‌ها اتفاق افتاده بود.

عضو هیأت انتخاب آثار جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایرانتصریح کرد: وجود شعارزدگی در تولیدات انیمیشنی دارایمضامین دینی باعث می‌شود که مخاطب نسبت به اینگونه آثار جبهه بگیرد، ضروری است در پرداخت معارف و مضامین دینی در اینگونه تولیدات از شعارزدگی پرهیز شود و به سمت زیباشناسی‌های بصری قدم برداشته شود.

ندایی اذعان کرد: داوران جشنواره ملی پویانمایی سعی داشتند طی اعمال داوری و امتیازدهی به آثار انیمیشنی توجه به مضامین دینی در آثار تولیدی را امتیاز برشمارند ولی متأسفانه غالباً در نوع بیان این مفاهیم در تولیدات ضعف وجود داشت و این دسته از آثار ضعیف بودند.