سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

عضو هیأت انتخاب جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران:

عضو هیأت انتخاب جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران:


جشنواره تیم‌های مستعد انیمیشن‌سازی در ایران را معرفی می کند

عضو هیأت انتخاب جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران:

عضو هیأت انتخاب جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران گفت: استعدادهای بسیار خوبی در شهرهای مختلف کشور در زمینه انیمیشن‌سازی وجود دارد که با برگزاری این جشنواره شناخته شدند.

سعیده ذاکری در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبری جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران اظهار کرد: چون جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران جشنواره‌ای سراسری است و شامل تمام آثار تولیدی شبکه‌ها، استان‌ها و مراکز مختلف کشور می‌شود نگاهی کلی نسبت به سطح انیمیشن کشور به ما می‌دهد.

وی افزود: استعدادهای بسیار خوبی در شهرهای مختلف در زمینه انیمیشن‌سازی وجود دارد که با برگزاری این جشنواره شناخته شدند؛ گروه‌های مختلفی هستند که در این زمینه کار می‌کنند و توانایی برای گسترش کارشان و حمایت از آن‌ها وجود دارد که به رشد انیمیشن کشور نیز کمک خوبی می‌کند.

عضو هیأت انتخاب جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره را شناخت و رشد استعدادهای انیمیشن‌سازی کشور دانست و گفت: این جشنواره می‌تواند کمک بسیار خوب و قابل توجهی به افزایش توانمندی انیمیشن‌سازان ایران کند، البته در صورتی که پیوستگی و مداومت در آن وجود داشته باشد و به برنامه‌ای همیشگی تبدیل شود.

ذاکری اضافه کرد: آثار زیادی در بخش سریال به جشنواره ملی پویانمایی ارسال شده است که آثار ارسالی از تهران به دلیل شرایط و امکانات خوبی که در تهران وجود دارد خوب است و برخی آثاری که از شهرستان‌ها ارسال شده است نیز با وجود کمبود امکانات در برخی از شهرها، با آثار با کیفیت تولیدی در تهران برابری می‌کند که این نشان می‌دهد نیروهای مستعدی در شهرهای دیگر نیز وجود دارند که پیوسته دیده شدن آن‌ها امکان رشد آن‌ها را بیشتر فراهم می‌کند.