سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

عضو هیأت داوران بخش فیلمنامه جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران:

عضو هیأت داوران بخش فیلمنامه جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران:


فیلمنامه‌های مبتنی بر فرهنگ ایرانی ظرفیت تولید دارند

عضو هیأت داوران بخش فیلمنامه جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران:

عضو هیأت داوران بخش فیلمنامه جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران گفت: در بین طرح‌ها و فیلمنامه‌های ارسالی به جشنواره مواردی وجود داشت که اگر به مرحله تولید و پخش برسند می‌توانند فرهنگ ایرانی اسلامی را به خوبی متبلور سازند ولی در مرحله نخست نیاز به رفع نواقص موجود در این آثار و بازنویسی بخشی از آن‌ها وجود دارد.

حمیدرضا حافظی در گفت وگو با خبرنگار ستاد خبری جشنواره ملی پویانمایی ایران اظهار کرد: مجموعه آثاری که به عنوان طرح و فیلمنامه برای سریال و مجموعه‌های انیمیشنی تلویزیونی به جشنواره ملی پویانمایی ارسال شده است به سه دسته خوب، متوسط و ضعیف تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه بررسی مجموعه آثار ارسالی به بخش فیلمنامه جشنواره ملی پویانمایی پروسه‌ای طولانی داشت افزود: طی چند نشست بارها و بارها درباره متن‌ها از هر منظری ورود کردیم و آن‌ها را طبقه‌بندی کردیم که در گام نخست تعدادی از فیلمنامه‌ها به دلیل ضعف داستان‌پردازی و برخی نیز به دلیل اینکه ضوابط جشنواره‌ را رعایت نکرده‌بودند کنار گذاشته شدند.

عضو هیأت داوران بخش فیلمنامه جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران عنوان کرد: برخی آثار راه یافته به جشنواره بسیار قوی و قابل توجه هستند ولی برخی آثار نیاز به کارشناسی بیشتر و بازنویسی دارند چون در شکل موجود نمی‌توانند برای تولید مورد استفاده قرار گیرند.

حافظی ادامه داد: بخش فانتزی یا همان خیال‌پردازی برخی از آثار بسیار پرقدرت بود که این یک امتیاز محسوب می‌شود.

وی افزود: در بین آثار مواردی نیز وجود داشت که اگر به مرحله تولید و پخش برسند می‌توانند فرهنگ ایرانی اسلامی را به خوبی متبلور سازند ولی در مرحله نخست نیاز به رفع نواقص موجود در این آثار و بازنویسی بخشی از آن‌ها است.