سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

عضو هیأت داوران جشنواره ملی پویانمایی تلوزیونی ایران:

تولیدات جشنواره ملی پویانمایی نیازمند رشد در زمینه فیلمنامه و مخاطب‌شناسی هستند

عضو هیأت داوران جشنواره ملی پویانمایی تلوزیونی ایران:

عضو هیأت داوران جشنواره ملی پویانمایی تلوزیونی ایران گفت: آثار رسیده به جشنواره کیفیت مناسب و قابل توجهی داشتند ولی در مجموع در جنبه‌های مختلف ساختاری به ویژه فیلمنامه و مخاطب‌شناسی نیازمند رشد بیشتری هستند.

محمدعلی صفورا در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبری جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران اظهار کرد: جشنواره ملی پویانمایی جشنواره‌ای بسیار کاربردی است چرا که آثار این جشنواره انیمیشن‌های تلویزیونی است که طیف وسیعی از مخاطبان را دارد.

وی افزود: شناسایی، معرفی و استفاده از آثار تولیدی شاخص می‌تواند برای آینده انیمیشن‌سازی ایران اقدام مناسبی باشد.

عضو هیأت داوران جشنواره ملی پویانمایی تلوزیونی ایران عنوان کرد: آثار رسیده به جشنواره کیفیت مناسب و قابل توجهی داشتند ولی در مجموع در جنبه‌های مختلف ساختاری به ویژه فیلمنامه و مخاطب‌شناسی نیازمند رشد بیشتری هستند.

صفورا ادامه داد: اگر به ضعف‌های موجود در بخش‌های مختلف آثار تولیدی رسیدگی شود و در آثار بعدی برطرف شوند، جشنواره می‌تواند جنبه کاربردی بودن خود و دادن خط مشی به تولید کنندگان را نشان دهد.