سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

فارس به موفقیت خود در جشنواره کردستان سرزمین فداکاری های بزرگ امیدوار است

فارس به موفقیت خود در جشنواره کردستان سرزمین فداکاری های بزرگ امیدوار است

 

فرهنگ از مقوله ای بسیار مهم برای جوامع و ابزارهای فرهنگی از موثرترین موضوعات بشر جهت پیشبرد فرهنگ و توسعه ی آن در جغرافیای تعریف شده هر کشور محسوب می شود.

شاید برخی افراد نگاهی تجملی و تشریفاتی به فرهنگ داشته باشند در حالی که حقیقتاً فرهنگ اصل و اساس است بویژه فرهنگی که برآمده از بنیان های خدشه ناپذیر دین مبین اسلام و منطبق برخرد باشد.

دیری است که اندیشه ما اصحاب رسانه ی ملی معطوف به بازنمایی سبک زندگی ایرانی اسلامی شده و اکنون زمان آن رسیده است تا با اقتدار داشته های فرهنگی خود را باورمندانه به میدان آوریم ، طرحی نو دراندازیم و برای دیدن آن روشنایی و رسیدن دوباره به سرچشمه های اصیل باورها و شناخت و فهمیدن این سبک زندگی رجعتی جانانه داشته باشم و فضیلت های حیات بخش که به فراموشی سپرده شده اند را در قالب هنر و با ابزار رسانه از آیینه ی فرهنگ و اندیشه جامعه ی خویش غبارروبی کنیم مسلم اینکه در بین ما ایرانیان انواع زندگی وجود دارد که در مذمت برخی از این انواع سخن ها می توان گفت و مطالب می شود نوشت اما خروج هوشمندانه از روش هایی که به جبر تاریخ بر ملت دارای تمدن دیرین ایران تحمیل شده است نیازمند باروری ، رشد و زایشگری است و رسانه رادیو و تلویزیون محمل بسیار خوبی برای رساندن مخاطبان خود به زندگی تعریف شده قرآنی است آنگاه که خود در طراز اسلام و جمهوری اسلامی تعریف شود و  بتواند سره ها را از ناسره ، سرند و پالایش کند و عصاره سره ها را که اسباب حیات دنیوی و ارتقاء پاک روحانی است در کنار سایر ابزارهای فرهنگی فراهم نماید.

رسانه در طراز جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد انسان جستجوگر را در برقراری ارتباط با 4 رابطه گریزناپذیر کمک کند و آن چهار ، رابطه با خود ، رابطه با خدا ، رابطه با خلق و رابطه با هستی ؛ از آنجائیکه نفوذ حضور ، نحوه بیان و شکل انتقال پیام در رسانه ی صدا و سیما بیش از سایر رسانه ها و موثرتر از آنها است از این رو صدا و سیما برای تبیین و تعمیق باورهای دینی ، ارتقاء بینش عمومی جامعه ، ایجاد وحدت ملی و کمک به رشد و توسعه همه جانبه نیازمند افزایش توانمندی های متعدد و متنوع خود در حوزه های مختلف است . برای دست یابی به این مهم برنامه ریزی برای تولید آثار رسانه ای اثربخش ، نظارت برفرآیند تولید و ارزیابی آثار رسانه ای ضرورتی انکارناپذیر می باشد که معاونت استانها به اشکال مختلف از جمله برگزاری جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی استانها توانمندی مراکز را در چگونگی پرداخت به بایدها و نبایدهای فعالیت های رسانه ای ارزشیابی می کند.

علاوه بر این اجتماع مدیران و برنامه سازان مراکز استانها در قالب جشنواره ای رسانه ای آن هم سالانه کاری در خور تحسین و البته مشکل است که معاون محترم استانها جناب آقای دکتر دارابی و تیم مدیریتی معاونت و همکاران مراکز با اعتقاد راسخ به آن می پردازند و امروز می توان یکی از دلایل توفیقات این معاونت و مراکز زیرمجموعه را در انجام ماموریت محوله برگزاری این جشنواره سالانه اثرگذار دانست.

امیدوارم مرکز فارس که در سالهای متمادی سربلند این میدان بوده است در بیستمین جشنواره مراکز استانها نیز ره آورد خوبی از کردستان سرزمین فداکاریهای بزرگ (1) * برای مردم عزیز فارس که به تعبیر رهبر معظم انقلاب هویت فارس را با عمل خود به اثبات رسانده اند داشته باشد.

سید تقی سهرابی مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس

 

(1) گزیده ای از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم کردستان