فرصتی برای ارتباط مستقیمِ تولید کننده و سرمایه گذار

کارگردان انیمیشن، امید خوش نظر، درباره برگزاری «نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران» اظهار داشت:

جشنواره ها بعنوان محافلی برای گرد هم آوردن متخصصین ، نمایش آثار، و تبادل تجربیات و آخرین دستاورد ها در هر حوزه ای، شناخته شده و اهمیت دارند. روند برگزاری جشنواره ها که معمولا در زمانهای مشخصی بصورت سالیانه برگزار می شوند، این موقعیت را فراهم میکند تا شاغلین در آن حرفه بتوانند، با انگیزه ای بیشتر و با نگاهی وسیعتر به تولید آثار خود بپردازند. جشنوارهای انیمیشن نیز از این شاخصه مستثنی نیستند. همانگونه که در کشور ما و در نقاط مختلف جهان تعداد زیادی جشنواره انیمیشن برگزار می شود. به شکل کلی هدف اصلی جشنواره های انیمیشن نیز میتواند ایجاد فضای تعاملی و رقابتی و تشویقی برای تعالی بیشتر هنر صنعت انیمیشن باشد.

جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران، نیز با هدف قرار دادن آثاری که با حوزه انیمیشن تلویزیونی بعنوان یکی از مهمترین مدیوم های نمایشی و با مخاطب بسیار گسترده، میتواند کارکرد وسیع و تاثیرگزاری داشته باشد.

از آنجا که حوزه مخاطب انیمیشن های تلویزیونی و طیف متنوع گروه سنی آن بسیار کلان است، این حوزه تولیدی انیمیشن میتواند بسیار پر اهمیت باشد. خصوصا برای تولید کنندگان و شاغلین حرفه ای در این حوزه.

آگاهی از آخرین دستاورد های تکنیکی و فنی در حوزه تولید، مبانی و اصول محتوایی و شناخت بازار مخاطب، ایجاد ارتباط مثبت و مستقیم بین حوزه سرمایه گذار و تولید کنندگان، از اصلی ترین کارکردهای این  جشنواره به شمار می رود.

به نظر با توجه به حوزه تخصصی و هدفگذاری تعریف شده برای جشنواره پویانمایی تلویزیونی، حوزه مخاطب و جنس آثار تولید شده متناسب با مدیوم رسانه ای تلویزیون، می تواند یکی از اصلی ترین وجوه تمایز این جشنواره با جشنواره های مشابه دیگر باشد. بدین معنی که مشخصا طیف خاصی از تولید کنندگان با مشخصه های مشترک،آثار خود را برای رقابت در این جشنواره ارسال کرده و توقع دارند، که تلویزیون بعنوان اصلی ترین هدف و استفاده کننده از اثار آنها، برای اعتلای بیشتر، پیشرفت کیفی و کمی تولیداتشان، همراه و همیار باشد.

این جشنواره، فرصت بسیار مغتنمی برای ارتباط مستقیم، تولید کننده و سرمایه گذار است. همانگونه که قبلا هم اشاره شد، مسئولین ارشد و اصلی حوزه سرمایه گذاری انیمیشن تلویزیونی، به همراه متخصصین حوزه های محتوایی، میتوانند از این فرصت برای ارتباط مستقیم و کاربردی با حوزه تولید استفاده کنند. تولید کنندگان هم با ایجاد فضایی تعاملی از دغدغه ها و نیاز ها و همچنین توانمندیهای خود برای تولید هر چه بهتر و با کیفیت تر در این حوزه به سرمایه گذاران گفته و توافقات مشترک و سازنده ای را داشته باشند.

همچنین در فضایی جانبی، خود جشنواره میتواند با برگزاری ورک شاپهای تخصصی خصوصا در حوزه مخاطب شناسی، فیلمنامه نویسی، تولید و پخش، مجموعه اطلاعات مفید و کاربردی را برای شاغلین در این حوزه فراهم کند.

 امیدوارم این جشنواره با هدفگذاری انجام شده بتواند در سالهای آتی، با انرژی و کیفیت هرچه بیشتر برای اعتلا و تقویت انیمیشن تلویزیونی کشور مفید تر باشد.