سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

محسن نصرپور، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی

محسن نصرپور، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی


پویانمایی جزو تاثیر گذارترین تولیدات رسانه ملی محسوب میشود، مخاطب بی واسطه با این آثار ارتباط برقرار می کند. یک اثر موفق پویانمایی توانایی دارد که با هر گروه مخاطب از لحاظ سنّ و تحصیلات ارتباط برقرار نماید.
پیشینه‏ ی هنر ایجاد توهّم حرکت در کشور ما به قدمتی بیش از پنج هزار سال پیش می رسد و هنرمندان ما همیشه در ارایه‏ ی آثار فاخر خود سر بلند بوده اند.
در این راستا تصمیم درخشان معاونت امور استان ها در جهت برگزاری جشنواره تخصصی پویانمایی تلویزیونی گامی بلند در  جهت رشد، تعالی و شکوفایی این هنر - صنعت می باشد. کشور ما دارای استعدادهای فراوان بالقوّه و بالفعل هست که با کمک این حرکت می توان آنها را شناسایی کرد و همچنین عاملی انگیزشی جهت تولید آثار فاخر، تأثیرگذار و رقابت سالم در این عرصه خواهد بود.

محسن نصرپور، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی