سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

محمد منتظرحجت مدیر کل صدا و سیمای گلستان

محمد منتظرحجت مدیر کل صدا و سیمای گلستان

 

برنامه های عروسکی و پویا نمایی يك هنر صنعت است و هنرمندان اين حوزه راهی ميان واقعيت و خيال می سازند. آرزوهایی که در قالب برنامه های پویانمایی عروسکی شکل بصری پیدا میکنند و در آینده می توانند به یک واقعیت عینی مهم تبدیل شوند. هنرمندان رسانه ملی در طی سال ها در این عرصه به تجربه های موفقی دست پیدا کرده اند و در گستره بین المللی حرف های مهمی برای گفتن دارند.

 امروزه برگزاری این گونه جشنواره ها با توجه  اهمیت برنامه های پویانمایی و عروسکی میتواند با هدف رشد و توسعه این هنر در اشاعه و فرهنگ بومی سازی در استان ها وترویج اخلاق و سبک زندگی اسلامی  ، ایرانی وفراهم‌سازی بستری شایسته برای تبادل اندیشه‌ها و آموخته‌ها از طریق گردآوری و عرضة هدفمند آثار؛کشف توانمندی‌ها و تشویق نوآمدگان عرصة پویانمایی به ابتکار و نوآفرینی؛گسترش توانایی‌ها، تکنیک‌ها و نگرش‌های تازه برای دستیابی به کیفیتی افزون‌تر ، نسبت به تامین بخش عمده ای از نیاز فرهنگی مخاطبان به ویژه کودکان و نوجوانان کشورمان و تعمیق هویتی به بهترین شکل پرداخته شود. لذا امید است که از رهگذر فرصت هایی که این جشنواره ایجاد می کند شاهد پویای و بالندگی هرچه بیشتر در این عرصه باشیم.

محمد منتظرحجت مدیر کل صدا و سیمای گلستان