سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

مسلم رحیمی مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان

مسلم رحیمی مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان


جشنواره  تولیدات مراکز به عنوان بزرگ ترین رویداد رسانه ای در سطح کشور فرصت مغتنم و بسیار با ارزشی برای هنرمندان رسانه ملی  در مراکز جهت نمایش  توانمندی ها و آثار هنری  آنهاست .
این  امر با ایجاد رقابت سالم  و افزایش  انگیزه در بین  هنرمندان  رسانه  در  مراکز، بر ارتقاء سطح  کیفی  برنامه ها  تاثیر  بسزایی  دارد .
همچنین برای آشنایی و معرفی فرهنگ ها ، آداب و رسوم  و ویژگی های  قومی و زبانی استان در میهن اسلامی مان که تنوع فرهنگی ، بومی ، مذهبی و حتی اقلیمی زیادی دارد، خیلی حائز اهمیت است.
جشنواره تولیدات مراکز استان ها در تحکیم  وحدت ملی و  شکوفایی  استعدادها نیز نقش  بسیار موثری دارد.
برگزاری  این جشنواره را می توان بهانه ای  برای  آسیب شناسی و شناخت  نقاط  ضعف  و قوت برنامه ها و سایر تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها دانست و آن را  گامی در جهت تولید  برنامه های  فاخر و تاثیر گذار در زمینه معرفی  ظرفیت ها ی گردشگری و  پتانسیل های اقتصادی در راستای  تحقق  توسعه  پایدار و رونق  تولید  برشمرد  .
مسلم رحیمی مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان