نیاز به یک مسیر روشن، ثبات و عزم ملی برای ادامه حرکت انیمیشن

نویسنده و کارگردان انیمیشن، سعیده ذاکری، درباره برگزاری «نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران» اظهار داشت:

در نگاهی عمومی هر جشنواره­ای بطور مستقیم یا غیرمستقیم در بالا بردن سطح کیفی آثار مؤثر است. دیده شدن و مورد قضاوت قرار گرفتن، محکی بر عملکرد همگان است، هم برنامه­ریز و هم برنامه­ساز. اما در نگاهی تخصصی­تر این تأثیرگذاری وقتی صورت می گیرد که هر کار در جایگاه واقعی خودش مورد بررسی قرار گیرد. این که زیر سایه ساختارهای دیگر نباشد و در معادله ای نابرابر به آن نگاه نشود. ایجاد یک فضای اختصاصی برای دیده شدن آثار انیمیشن بدون آن که تحت تأثیر قالب ها و ساختار­های دیگر باشد و ضعیف شمرده شود، می­تواند بزرگ­ترین ره­آورد این جشنواره باشد. ویژگی دیگر این جشنواره تمرکز بر آثار انیمیشن تلویزیونی در سراسر ایران است که همیشه در مقایسه با سایر تولیدات درست قضاوت نشده­اند و با بی مهری مواجه بوده­اند.

 با برنامه ریزی صحیح و اجرایی کردن آن و مهمتر از همه  استمرار چنین جشنواره­ای می توان بار بزرگی از مسئولیت ها و مشکلات و کمبود ها را به دوش کشید، می توان بستر مناسبی برای خوب دیده شدن فراهم ساخت، می توان خیلی از شرایط تلخ را بهبود بخشید و  روحی تازه به کالبد آسیب­پذیر انیمیشن دمید. پیامد مهم دیگر جشنواره آن است که مدیران هم می توانند حاصل عملکرد خود را ببینید. این که تاچه حد درست عمل کرده­اند و انیمیشن کشور در چه شرایط و موقعیتی بسر می برد..

دیده شدن و ارزیابی تمامی تخصص ها و بخش های انیمیشن و ایجاد رقابتی سالم بین آن ها و تشویق و ترغیب هنرمندان این عرصه بالاترین انگیزه ها را برای تولید کیفی فراهم می سازد و می تواند مسیری ترسیم نماید تا ما بتوانیم به مختصات درست یک اثر انیمیشن تلویزیونی دست پیدا کنیم و ویژگی های هنری، تکنیکی و فنی آن را استانداردسازی کرده، با ویژگی های محتوایی و اهداف رسانه منطبق سازیم.

متاسفانه هنوز ما در موقعیتی نیستیم که تولیدات را فارغ از شرایطی که در آن تولید می شوند بررسی کنیم. حاکمیت شرایط بر تولیدات گاهی آنچنان نمود پیدا می کند که اساساً کل زحمات یک مجموعه را زیر سؤال می برد.یکی دیگر از ویژگی های این جشنواره می تواند پیامدی برای مدیران و دست اندرکاران این عرصه باشد تا با حمایت و برنامه ریزی درست و بهبود شرایط و پایداری آن، این حاکمیت را به حداقل برسانند.

انیمیشن کشور نیاز به یک مسیر روشن برای ادامه حرکت دارد، نیاز به ثبات دارد، نیاز به یک عزم ملی در خلق ایده های جذاب ، هویت­سازی و قهرمان­پروری دارد، نیاز دارد ارتباطی درست با کشورهای دیگر داشته باشد، نیاز به تقویت دارد تا بدنه­ای قوی پیدا کند، در اینصورت است که این درخت تنومند به بار می نشیند. ما هرچه بکاریم همان را درو می کنیم. حاصل عملیات درست، نتیجه ای مطلوب خواهد بود.

حمایت از انیمیشن در نگاه ملی، مانند حمایت پدر و مادر از فرزند است. همیشگی است، هیچوقت قطع نمی شود ولی در دوره های مختلف شکل آن تغییر می کند.