سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

هدی عباسی تهیه کننده صدا و سیمای مرکز خوزستان

هدی عباسی تهیه کننده صدا و سیمای مرکز خوزستان

 

1- ضمن معرفی خودتان،رزومه کاریتان را بیان کنید.

هدی عباسی هستم متولد1365 کارشناسی حقوق خوندم و ده سالی هست که بعنوان مجری تهیه کننده ونویسنده درمرکز خوزستان درحوزه ی صدا وسیما فعالیت میکنم وتاکنون خدا روشکر موفق شدم درجشنواره ی انتخابات عنوان مجری زن اول کشور روکسب کنم ودربیستمین جشنواره ی تولیدات مراکز عنوان تهیه کننده اول سیمای خانواده رو با برنامه ی بیت الهنا کسب کردم ودر جشنواره ی بیست ویکم چغاخورشهر کرد دیپلم افتخار بهترین برنامه شبانه کشور رواز برنامه مراحب کسب کردم

 

2-در جشنواره بیست و یکم تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز، موفق به دریافت چه جوایزی شده اید؟

در جشنواره ی بیست ویکم چغاخور دیپلم افتخار بهترین برنامه شبانه کشور رواز برنامه مراحب کسب کردم

 

3-شما نقاط قوّت و ضعف جشنواره تولیدات مراکز را چگونه ارزیابی می کنید؟

تشکیل کمیسیون های مختلف وحضور داوران درجشنواره بخصوص حضور مفید خانم دکتر جلالی ونقد به ریز برنامه ها به تهیه‌کننده کمک می کرد که افق دید جدیدی پیداکنه تهیه کننده پی می برد نکات قوی برنامه اش کجابوده ونقاط ضعفش کجاست راهکارهایی که ارائه میشه در آتی خیلی کمکش میکنه از یه جهت دیگه حضور تهیه کنندگان از مراکز دیگر ودیدن نکات قوی کارشان آموزش بود ونقاط ضعفشان بازهم آموزش بود چراکه تهیه کننده می آموخت که دیگر اشتباه راتکرار نکند.

 

4- با حضور در جشنواره بیست و یکم تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز، چه تجربیاتی کسب نمودید؟

حضورم باعث شد بیشتر به فرهنگ بومی توجه کنم وبرنامه هام بومی تر بشن چراکه هدف از شبکه های استانی درچارچوب ملی واتحاد اقوام غنی سازی وحمایت فرهنگها ی بومی مختلف است

5-جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز، چگونه می تواند بر روند افزایش کیفی برنامه ها  اثرگذار باشد؟

جشنواره هرساله باارائه ی هدف سازمان وخط مشی سازمان درسال های آتی ومعرفی رویکردهای جدید می تواند کیفیت را بالاببرد

 

6- چه پیشنهادی برای برگزاری بهتر جشنواره بیست و یکم تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز،دارید؟

بود پیشنهاد میدم یا برگزاری جشنواره در مراکز استان ها امکانات بهتری برای برگزیدگان درنظر گرفته شود