سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

پویانمایی 33 شبکه استانی «33 پل پویای رسانه ملی» است

پویانمایی 33 شبکه استانی «33 پل پویای رسانه ملی» است

 

دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران محلی برای جلوه گری فرهنگ ملی و بومی و تجلی گاه هیئت های اندیشه ورز و محلی برای استاندارد سازی و الگو سازی و ابراز وجود رسانه ای است.

این جشنواره نقطه امید هنرمندان و برنامه سازان جوان و راهی برای کشف استعدادهای آنان و خط دهی برای تعامل مناسب و موثر میان شبکه های استانی و شبکه های سراسری است.

پویانمایی و برنامه های عروسکی 33 شبکه استانی « 33 پل پویای رسانه ملی» است که برنامه های بسیار خوب و متنوعی برای شبکه های سراسری از جمله شبکه پویا و نهال تولید و پخش می کند.

تولید آثار فاخری همچون « فیل شاه » و « شاهزاده روم»  در صدا و سیمای مرکز بوشهر؛ محتوای دینی ، شکل مناسب و جذاب این آثار علاوه بر کودکان و نوجوانان ، نظر مخاطب بزرگسال را به نحو شایسته ای به خود جلب کرد .

انتظار می رود مسئولان برگزاری جشنواره از تمام ظرفیت ها و فرصت ها و استعدادهای جوانان و نوجوانان استان ها بیشترین بهره برداری را داشته و در تولید آثار رسانه ای از استعداد و انرژی سرشار مراکز استفاده بهینه کرده و ضمن ایجاد شرایط نوآوری و ابتکار و خلاقیت بهترین فرصت را برای بروز و ظهور هنرمندان و برنامه سازان جوان مراکز استانها بوجود آورند.

سید حسین ناظر مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر