رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

احمد علیرمضانی مدیر کل صدا و سیمای مرکزکرمان - صفحه محتوايي يادداشت

 

 

يادداشت

احمد علیرمضانی مدیر کل صدا و سیمای مرکزکرمان

احمد علیرمضانی مدیر کل صدا و سیمای مرکزکرمان


احمد علیرمضانی مدیر کل صدا و سیمای مرکزکرمان


درجهان امروز باورها، اعتقادات، آداب ورسوم از مهمترین مؤلفه های فرهنگ بشری به شمار می روند و رسانه ها حاملان ومنتقل کنندگان این آداب ورسوم هستند وبا در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی نقش بی بدیل وقدرتمندی درحفظ ونگهداری واشاعه آداب ورسوم بومی،محلی ومیراث کهن فرهنگی ایفا می کنند. بنابراین توجه به عناصر هویتی ضروری است وبرگزاری جشنواره های فرهنگی وهنری بستر مناسبی برای ارائه واشاعه هویت فرهنگی وحفظ بنیان ها واصالت های جامعه به شمار می رود. جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان ها که درآغاز دهه سوم برگزاری خود قرار دارد نیز رخدادی فرهنگی است که می تواندبستر لازم رابرای نشان دادن توانمندی های استان های مختلف کشور فراهم آورده وظرفیت های رسانه را برای به تصویر کشیدن زندگی باورها واعتقادات مردم نشان دهد تا از رهگذر این اتفاق به ارتفاء کیفیت وبهبود سبک زندگی مردم جامعه کمک شود. اینک که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم برگزاری این جشنواره رویکرد تازه ای است که می تواند  4دهه فعالیت رسانه ای استان های کشور را رصد کرده وبا معرفی برترین های هرحوزه همدلی و وحدت میان مردم واقوام مختلف ایرانی راتقویت کند وعلاوه برآن از فضای رسانه ای مطلوب وهدفمند جشنواره برای آسیب شناسی فعالیت ها بهره برده وبا توان افزایی وارتقاء کیفی برنامه هارسانه را برای خدمت بیشتر به مردم وحل مشکلات آنها یاری رساند برگزاری جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان ها وحضور صدها هنرمند وبرنامه ساز رسانه ملی در یک جریان فرهنگی ارزشمند بدون شک منشا خیر وبرکت فراوان برای میزبانان جشنواره و مهمانان خواهدبود تا با تعامل سازنده ومطلوب از نتایج برگزاری جشنواره به عنوان چراغی فراروی برنامه سازی در یک سال آینده استفاده کرد.
 پربيننده ترين يادداشت

جديدترين يادداشت