رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

روز بصيرت در قاب اترك - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

روز بصيرت در قاب اترك

روز بصيرت در قاب اترك

 

صداوسيماي مركز خراسان شمالي در روز 9 دي، روز بصيرت ويژه برنامه هايي را تقديم مخاطبان مي كند.

تهيه ويژه برنامه "گفتگو" با موضوع 9 دي به مدت 60 دقيقه، اختصاص موضوع برنامه "سايبان مهر" به بصيرت در خانواده ، آهنگ هاي مناسبتي در برنامه"ترنم شبانه"، سه برنامه 30 دقيقه اي با موضوع 9 دي (تاميني)، پخش خطبه هاي نمازجمعه بجنورد و گل چين و خطبه هاي ساير شهرستان ها با موضوع روز بصيرت و ... از برنامه هاي صداي مركز خراسان شمالي به مناسبت 9 دي است.

اختصاص دو برنامه از "شب هاي اترك" به موضوع 9 دي، توليد دو برنامه 15 دقيقه اي "قاب آزاد" مرتبط با موضوع، اختصاص سوال هاي مسابقه "كوشش" به موضوع 9 دي ،توليد برنامه" زير يك سقف" با موضوع بصيرت، پخش برنامه "عصر جواني" با موضوع جوان و بصيرت، برنامه "سلام آبادي" ، پنج نماهنگ 25دقيقه اي ، پخش صحبتهاي مقام معظم رهبري در سه بخش پنج دقيقه اي با موضوع بصيرت و ... از برنامه هاي سيماي مركز به اين مناسبت است.

توليد مستند خبري 9 دي، گزارش خبري بصيرت با ولايت، پوشش رويدادها و مراسم استاني و شهرستان ، اطلاع رساني و مصاحبه،  انعكاس اخبار و گزارش ها در سايت و كانال خبرگزاري و ... از برنامه هاي حوزه خبر مركز خراسان شمالي است.