رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

سعید انبارلویی مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین - صفحه محتوايي يادداشت

 

 

يادداشت

سعید انبارلویی مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین

سعید انبارلویی مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین


سعید انبارلویی مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین


غنای یک کشور بلحاظ تنوع و تطور قومی و نژادی همچنین داشتن رنگین کمانی از زبان و گویش های مختلف و لباس و... می تواند برای آن کشور هم فرصت تلقی شود و هم تهدید .
تهدید از آن جهت که این ظرفیت ها می تواند مستمسکی برای ایجاد تفرقه و شکاف توسط دشمنان آن کشور قرار گیرد و از این ظرفیت های ذاتی آن کشور برای منافع خود سوءاستفاده نمایند ، ولی الباقی هرچه هست فرصت است و ظرفیتی مناسب برای رشد ، تعالی و بالندگی در تمامی شئون جامعه.
و صد البته این امر با بهره گیری هوشمندانه ، مدبرانه ، متدیک و تخصصی از ظرفیت های نهفته در رسانه ها بخصوص صدا و سیما محقق خواهد بود.
صدا و سیمای مراکز می توانند پتانسیلی ارزشمند برای ایجاد زمینه ای مناسب جهت بالندگی و شکوفایی و همچنین قدرتمند ترین ابزار برای پاسخگویی و دفع حملات و تهدیدهای دشمن باشد و در این میان جشنواره تولیدات مراکز فرصتی برای دیده شدن و عرض اندام مراکز بلحاظ تولید محتوا خواهد بود.
چراکه مراکز همچون پنجه های قدرتمند رسانه ملی برای تحقق اهداف متعالی نظام هستند.
می توان گفت انتقال تجربه و تبادل اندیشه اولین کارکرد جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی است؛ بخشی از آن برای رقابت، بخش دیگر برای آموزش است.
بر این اساس جشنواره کارکردی چند وجهی دارد که این کارکرد نقشی مستقیم در ارتقاء کیفیت تولیدات دارد.
جشنواره را می توان یک فرصت نامید. فرصتی برای شناسایی لحظه ها ، بضاعت ها و استعدادهای جریان یافته در بدنه مراکز.
 با توجه به حساسیت کارکردهای رسانه در دنیای استعماری و تقابل و رویارویی حق و باطل در صحنه جهانی چنین جشنواره هایی میتوانند فرصتی ارزشمند برای استعدادیابی ، کشف و معرفی نسل جوان خلاق باشد تا امیدوار باشیم که در این کارزار جبهه حق را یاوری و راهبری نماییم.
همچنین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز فرصت بسیار مناسبی است برای دیده شدن آثار تولید شده در مراکز و تقدیر از برنامه سازان برتر تا انگیزه بخش ایشان برای پیمودن ادامه راه شود.
 پربيننده ترين يادداشت

جديدترين يادداشت